Salaris DGA weer omhoog

Per 1 januari 2022 is het salaris dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) minimaal moet verdienen verhoogd naar € 48.000.

Gebruikelijk loon

Een DGA is iemand die 5% of meer houdt van het uitstaande kapitaal van een BV. Wanneer een DGA voor die BV werkt, moet hij een salaris genieten dat tenminste gelijk is aan het hoogste bedrag van:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van andere werknemers in dienst van de BV (of het concern);
  • € 48.000.

Laatstgenoemd bedrag is per 1 januari 2022 verhoogd met € 1.000 ten opzichte van 2021.

Het gebruikelijk loon is ook van toepassing op de partner van de DGA, indien die voor de BV werkt.

Lager

Er kunnen omstandigheden spelen, die rechtvaardigen dat een DGA een lager loon ontvangt. De DGA moet dit dan onderbouwen. Met ingang van 2022 kan daarbij geen beroep meer worden gedaan op de goedkeuringen die in 2020 en 2021 golden in het kader van de coronacrisis.

Andere artikelen

Afbetaling coronaschulden

Met ingang van oktober 2022 moeten ondernemers hun coronaschulden aflossen aan de Belastingdienst. We zetten de regels die daarbij gelden voor je...

Restwaarde leasefiets

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeuring gegeven voor de bepaling van de restwaarde van een “leasefiets”.

De belastingplannen voor 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2022 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor...