Salaris DGA weer omhoog

Gepubliceerd op: 14 januari 2022

Per 1 januari 2022 is het salaris dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) minimaal moet verdienen verhoogd naar € 48.000.

Gebruikelijk loon

Een DGA is iemand die 5% of meer houdt van het uitstaande kapitaal van een BV. Wanneer een DGA voor die BV werkt, moet hij een salaris genieten dat tenminste gelijk is aan het hoogste bedrag van:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van andere werknemers in dienst van de BV (of het concern);
  • € 48.000.

Laatstgenoemd bedrag is per 1 januari 2022 verhoogd met € 1.000 ten opzichte van 2021.

Het gebruikelijk loon is ook van toepassing op de partner van de DGA, indien die voor de BV werkt.

Lager

Er kunnen omstandigheden spelen, die rechtvaardigen dat een DGA een lager loon ontvangt. De DGA moet dit dan onderbouwen. Met ingang van 2022 kan daarbij geen beroep meer worden gedaan op de goedkeuringen die in 2020 en 2021 golden in het kader van de coronacrisis.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.