Roep om ruimere vrijwilligersregeling

Gepubliceerd op: 25 april 2018

Er is een nieuwe (nood)kreet om verruiming van de vrijwilligersregeling. Dit keer van de Nationale Sportraad. Dat is een in 2016 opgerichte instantie, die als opdracht heeft om te bekijken hoe het rendement en de impact van grote sportevenementen kan worden vergroot. De eerste conclusies zijn vastgelegd in een Briefadvies. Een zeer lezenswaardig rapport. Zeker ook voor organisatoren van kleinere evenementen. Eigenlijk voor alle bestuurders van stichtingen en verenigingen. Naast de vrijwilligersregeling komen ook de financiering van evenementen en problemen rond de BTW aan de orde.

Vrijwilligersregeling

Het belang van de vrijwilligersregeling is voor veel culturele en maatschappelijke organisaties (waaronder de sport) zeer groot. Maar die organisaties moeten de strakke regels van de vrijwilligersregeling goed in de gaten houden. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico dat de fiscus naheffingen loonbelasting en premies oplegt. We beschrijven de regels van de vrijwilligersregeling in onze notitie Vrijwilliger.

Dat deze regels strak worden toegepast, blijkt uit de in het Briefadvies aangehaalde voorbeelden. Zo was tijdens het WK Hockey 2014 in Den Haag de Belastingdienst dagelijks aanwezig om vrijwilligers te ondervragen. Op die manier controleerde de Belastingdienst of de vrijwilligers echt geen vergoedingen ontvingen.

En tijdens het EK vrouwenvoetbal moesten de vrijwilligers hun uitrusting verplicht elke dag op een centraal uitgiftepunt ophalen en daar weer terugbrengen. Dit om te voorkomen dat de kleding niet als belastingvrij te verstrekken werkkleding werd gezien.

Verruiming

De Nationale Sportraad roept het Kabinet op om de knelpunten, die organisatoren van grote sportevenementen ervaren met de vrijwilligersregeling, weg te nemen. Ook moet een in het hele land uniform beleid worden gevoerd. Het laatste zou gerealiseerd kunnen worden door voor het hele land één kantoor van de Belastingdienst verantwoordelijk te maken voor de fiscaliteit rond grote sportevenementen.

Als oplossingen voor de knelpunten draagt de NLSportraad aan:

  • het maandbedrag van de vrijwilligersregeling (€ 150) flexibiliseren naar een kwartaalbedrag (€ 450);
  • de voorzieningen in natura zien als noodzakelijke verstrekkingen (dit betreft noodzakelijke werkkleding, maaltijden, consumpties en dergelijke);
  • verstrekkingen niet waarderen op winkelwaarde, maar op inkoopwaarde.

Het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte III voorziet in één verruiming van de vrijwilligersregeling. Dat is de verhoging van het maximum jaarbedrag van € 1.500 naar € 1.700.

BTW

In het kader van de BTW speelt bij de organisatie van (grote) sportevenementen uiteraard de belastbaarheid van subsidies en sponsorbijdragen. Met name bij subsidies is er het risico dat de Belastingdienst (achteraf) van mening is dat er BTW over moet worden afgedragen. En het blijkt dat daar door de belastingkantoren in den lande verschillend mee wordt omgegaan.

Sponsoring wordt vaak gegoten in de vorm van barterovereenkomsten (het ruilen van prestaties). Dan moeten over en weer facturen worden gestuurd. Elk van die facturen al of niet met BTW. Een veel voorkomend discussiepunt bovendien is welke waarde aan de afzonderlijke prestaties moet worden toegekend.

Hoe moet worden omgegaan met sponsorpakketten? Vaak zit daar een scala aan prestaties in. Moeten die voor de BTW als één prestatie worden gezien? Of mag worden geknipt in afzonderlijke prestaties, die wellicht deels aan het verlaagde BTW-tarief zijn onderworpen?

Bij de doorberekening van cateringkosten wordt geregeld dubbel BTW geheven. De NLSportraad pleit ervoor om bij de organisator van het evenement aftrek van BTW toe te staan, op voorwaarde dat de kosten zichtbaar worden doorbelast, met de vermelding dat deze doorbelaste BTW niet aftrekbaar is.

Financiering

Ook ten aanzien van de financiering van grote sportevenementen doet de NLSportraad aanbevelingen. Met fiscale maatregelen moet het voor particulieren interessant(er) worden gemaakt om sportevenementen te financieren. Bijvoorbeeld door de evenementen zonder winstoogmerk te beschouwen als ANBI’s. Dan worden de giften niet belast met schenkbelasting en is aftrek mogelijk in het kader van de inkomstenbelasting.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.