Rentemiddeling (2)

Gepubliceerd op: 1 oktober 2015

20150731_rentemiddeling2_VWGNijhof

Enige tijd geleden beschreven bij in ons artikel rentemiddeling dit in financieringsland nieuwe fenomeen. Aan het slot van ons artikel meldden wij dat de met rentemiddeling gemoeide kosten niet als rente en kosten van de eigen woninglening mochten worden afgetrokken.

Inmiddels heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief van 21 september 2015 aan de Tweede Kamer gemeld dat na overleg met de banken de met rentemiddeling gemoeide kosten toch kunnen worden afgetrokken. De fiscaliteit is daarmee geen belemmering meer om over te gaan tot rentemiddeling. Of rentemiddeling interessant is, moet per situatie worden bekeken.

Andere artikelen