Rente flexibel krediet is geen eigen woningrente

Gepubliceerd op: 26 april 2023

Wie eigen woningrente aftrekt, moet bewijzen dat is voldaan aan daaraan gestelde voorwaarden.

Bewijslast

Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant is een zaak aan de orde geweest, waar in de aangifte inkomstenbelasting over 2017 een bedrag van ruim € 19.000 aan aftrek eigen woningrente wordt geclaimd. Dit betreft € 17.000 aan rente op een lening van een Curaçaose NV en € 700 op een flexibel krediet bij de ABN Amro Bank. De Rechtbank start met de constatering dat de bewijslast, dat sprake is van eigen woningrente, volledig rust op belastingplichtige. De Hoge Raad heeft al eens beslist dat gedurende de volledige looptijd van de eigen woninglening elk jaar opnieuw aan deze bewijslast moet kunnen worden voldaan.

Aangegaan voor de eigen woning

Eén van de voorwaarden aan een eigen woninglening is dat de geleende gelden zijn besteed aan de eigen woning. Dat kan zijn voor de aanschaf van de woning, maar ook voor onderhoud of verbetering van de woning. Op deze voorwaarde strandt de aftrek van de rente op het flexibel krediet. Kenmerk van een dergelijk krediet is dat naar believen bedragen kunnen worden opgenomen van en gestort op de rekening. Als het flexibel krediet tussentijds (gedeeltelijk) wordt afgelost, moet van nieuw opgenomen bedragen opnieuw worden beoordeeld of ze zijn besteed aan de eigen woning. Doordat belanghebbende het verloop van de rekening niet inzichtelijk maakt, concludeert het de Rechtbank dat niet kan worden vastgesteld of het geleende bedrag aan de eigen woning is besteed. De op het flexibel krediet betaalde rente is daarom niet aftrekbaar als eigen woningrente.

Rente betaald

Een andere voorwaarde aan de aftrek van eigen woningrente is dat de rente daadwerkelijk is betaald (of rentedragend schuldig is gebleven). Daar strandt een deel van de aftrek van de op de lening aan de NV betaalde rente op. Belanghebbende verstrekt geen betalingsbewijzen waaruit enige betaling aan de NV blijkt. Daarom staat de Rechtbank slechts in aftrek toe het bedrag aan rente dat volgens de jaarstukken van de NV van belanghebbende is ontvangen (ongeveer € 8.500 van de geclaimde € 17.000).

Andere artikelen