Regeling onwerkbaar weer

Gepubliceerd op: 8 januari 2020

Het is een wat vreemd onderwerp bij temperaturen rond de 10 graden in de plus: de regeling onwerkbaar weer.

Onwerkbaar weer

Het risico dat er door weersomstandigheden niet kan worden gewerkt, is een ondernemersrisico. De kosten moeten daarom worden gedragen door de ondernemer. De overheid springt alleen in extreme situaties bij. In dat verband is er vanaf 1 januari 2020 weer de Regeling onwerkbaar weer. Deze regeling wordt uigevoerd door het UWV.

Wachtdagen

Met ingang van 1 januari 2020 gelden bij vorst, ijzel en sneeuwval 2 wachtdagen per winterseizoen (1/11 t/m 31/3). Bij overvloedige regenval bedraagt het aantal wachtdagen 19 per kalenderjaar.

Tijdens de wachtdagen moet de werkgever het loon van de werknemers gewoon doorbetalen. Vanaf het momment waarop de wachtdagen verstreken zijn, stopt de loondoorbetalingsverplichting. De werknemers kunnen dan een beroep doen op WW.

LET OP: wanneer achteraf blijkt dat de werknemer toch heeft gewerkt of aanwezig was op een bedrijfslocatie van de werkgever, vervalt de vrijstelling voor de loondoorbetalingplicht en bestaat alsnog geen recht op WW.

Melden

Werkgevers die de regeling voor onwerkbaar weer willen gebruiken, moeten dit melden bij het UWV. Dat moet OOK op de wachtdagen (niet gemelde dagen tellen niet mee als wachtdag).

De melding, in de vorm van een digitaal formulier, moet in de ochtend van de dag met het onwerkbare weer voor 10:00 uur door het UWV zijn ontvangen.

CAO

Om gebruik te kunnen maken van de regeling voor onwerkbaar weer, moet vanaf 1 november 2020 een bepaling zijn opgenomen in de CAO. De CAO difinieert dan ook welke weersomstandigheden kwalificeren als onwerkbaar weer.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.