Rechtbank wijst te laat bezwaar tegen box 3 toe

Gepubliceerd op: 15 februari 2022

De Rechtbank Noord-Holland heeft beslist dat, ondanks dat het bezwaarschrift te laat was ingediend, het inkomen in box 3 maximaal gelijk is aan het daadwerkelijke rendement.

Kerstarrest

In de inmiddels als Kerstarrest bekend staande uitspraak heeft de Hoge Raad beslist dat de forfaitaire berekening van het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) vanaf 2017 in strijd is met het Europese Recht. Maximaal mag het daadwerkelijk met het in box 3 te belasten vermogen behaalde rendement worden belast.

Bezwaar

Iedereen die op tijd bezwaar heeft gemaakt tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting kan een beroep doen op dit arrest. Een tijdig bezwaar moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dagtekening van definitieve aanslag.

Wie niet (of te laat) in bezwaar is gekomen, kan aan de Belastingdienst het verzoek doen om aanslagen ambtshalve te verminderen. Uitgangspunt is dat aan een dergelijk verzoek niet tegemoet wordt gekomen indien het is gegrond op nieuwe rechtspraak.

Zowel in de fiscale vakliteratuur als in de politiek is uiteraard de discussie losgebarsten of aanslagen met box 3 toch ambtshalve moeten worden verminderd. De Rechtbank Noord-Holland doet hiervoor een aanzet, door zelf rechtsherstel te bieden, ondanks dat het bezwaarschrift was ingediend buiten de termijn van 6 weken.

De Belastingdienst heeft uiteraard hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank.

Werkelijk rendement

Net als in het Kerstarrest is ook in de procedure bij de Rechtbank Noord-Holland niet in geschil wat het werkelijk behaald rendement is.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.