Recht op een toeslag? Vraag die dan vóór 1 september aan

Gepubliceerd op: 21 augustus 2019

De fatale datum voor de aanvraag van toeslagen is 1 september van het jaar volgende op het toeslagjaar. Toeslagen voor 2018 moeten daarom worden aangevraagd vóór 1 september 2019.

Beconuitstel

Heb je voor het indienen van je aangifte inkomstenbelasting uitstel via je belastingconsulent (beconuitstel) dan geldt dit uitstel ook voor de aanvraag van toeslagen. Het beconuitstel loopt, voor aangiften over 2018, in de meeste gevallen tot 1 mei 2020.

Sinds een paar jaar heeft de Belastingdienst de teugels rond het beconuitstel aangehaald. Belastingplichtigen die hun aangifte een paar keer te laat inleveren, worden geconfronteerd met een verkorting van de uitsteltermijn. In dat geval loopt het beconuitstel meestal maar tot 1 september. Je belastingconsulent kan je vertellen tot wanneer je hebt uitstel voor het inleveren van je aangifte.

Te laat

Eén dag te laat is voor de toeslagen echt fataal. Je mist de toeslag dan meteen voor het volledige jaar. De wet biedt helaas geen ruimte om af te wijken van de termijnen. Er is ook geen ruimte voor enige coulance. Je kunt de termijnen nalezen in artikel 15 van de Awir.

Kinderopvangtoeslag

Bovenstaande aanvraagtermijnen gelden niet voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. Je aanvraag voor die toeslag kan namelijk maximaal 3 maanden terugwerken, vanaf het moment waarop je de aanvraag indient. Een (te) late aanvraag betekent dat je een deel van de kinderopvangtoeslag aan je neus voorbij ziet gaan.

Actie

Denk je voor 2018 recht te hebben op zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget? Dien dan vóór 1 september 2019 je aanvraag in of check of je belastingconsulent voor je aangifte inkomstenbelasting over 2018 beconuitstel heeft geregeld (en tot elke datum dit uitstel loopt).

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.