PSF-arrangement afzonderlijke BTW-prestaties

Gepubliceerd op: 9 maart 2023

Hof Amsterdam heeft beslist dat het parkeerelement in een PSF-arrangement voor de BTW wordt gezien als een afzonderlijke prestatie.

Laag BTW-tarief

Het belang van deze vraag is uiteraard gelegen in het toe te passen BTW-tarief. De afkorting staat voor Park – Sleep – Fly. Deze arrangementen worden aangeboden bij Schiphol en houden in dat je naar een hotel rijdt, je auto parkeert, slaapt en vervolgens naar je bestemming vliegt. Je auto blijft gedurende je reis op de parkeerplaats staan. Het PSF-arrangement is een uitbreiding op het standaardarrangement van het hotel doordat je volgend op je verblijf in het hotel nog maximaal 29 dagen op het parkeerterrein van het hotel mag parkeren (het PSF-arrangement is € 40 duurder dan het standaardarrangement).

Het gaat het hotel uiteraard om het verkopen van kamers. Het verblijven in een hotel is onderworpen aan het lage BTW-tarief van 9%, maar over parkeren is het algemene BTW-tarief (21%) verschuldigd. Het hotel ziet haar arrangement echter als één prestatie, waarvoor één prijs wordt gerekend en draagt daarom uit de hele prijs 9% BTW af.

Prestatie niet ondeelbaar

Het Hof beslist echter dat de door het hotel verrichte prestatie niet ondeelbaar is en dat splitsing in afzonderlijke prestaties niet kunstmatig is. De Belastingdienst heeft dan ook terecht het parkeerelement uit de prestatie gelicht en onderworpen aan het algemene BTW-tarief (21%).

Vervolgens is in geschil hoe de prijs van een PSF-arrangement moet worden toegerekend aan enerzijds het verblijf in het hotel en anderzijds aan het parkeren van de auto. Het hotel rekent € 8,49 toe aan de parkeerdienst.

Het Hof bevestigt dat voor deze toerekening de marktwaardemethode moet worden gehanteerd en dat het door de Belastingdienst aan de parkeerdienst toegerekende bedrag van € 36,35 (€ 40 met een afslag voor het gebruik van de shuttlebus) zeker niet te laag was omdat 7 dagen parkeren bij Schiphol in het betreffende jaar al € 80 kostte.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.