Pro rata BTW voor verhuur dak

Gepubliceerd op: 20 juli 2022

Rechtbank Gelderland beslist dat de pro rata breuk voor de BTW moet worden bepaald op basis van de omzet.

Pro rata

De pro rata breuk wordt gehanteerd om te bepalen welk deel van de BTW aftrekbaar is op kosten die zowel worden gebruikt voor met BTW belaste als voor van BTW vrijgestelde prestaties. De hoofdregel is dat deze breuk wordt bepaald op de omzet in euro’s (de omzetmethode). De breuk luidt dan als volgt: belaste omzet (€) / totale omzet (€). Waar een hoofdregel is, is uiteraard ook een uitzondering. Wanneer een andere verhouding dan de omzet in euro’s de mate van gebruik beter weergeeft, mag die andere verhouding worden gehanteerd. Wie stelt dat een andere verhouding de mate van gebruik beter weergeeft, draagt hiervan de bewijslast.

Zonnepanelen

Bij Rechtbank Gelderland gaat het om een zaak waarin de eigenaar van 28 woonappartementen het dak van dit wooncomplex verhuurt om er zonnepanelen op te leggen. De verhuur van de woonappartementen is vrijgesteld van BTW. De verhuur van het dak geschiedt belast met BTW.

De vraag is welk deel van de BTW die drukt op de aanschaf van het wooncomplex mag worden afgetrokken. De eigenaar stelt dat de oppervlakte van het dak 24,83% uitmaakt van de totale oppervlakte van het wooncomplex. Hij claimt op grond daarvan aftrek van 24,83% van de aanschaf-BTW. De Belastingdienst is van mening dat moet worden gekeken naar de verhouding tussen de belaste huur van de zonnepanelen tegenover de totale omzet (de vrijgestelde huuropbrengst van de 28 appartementen plus de belaste huur van de zonnepanelen). Dat leidt vanzelfsprekend tot een veel lagere aftrek dan 24,83%.

De Rechtbank stelt de Belastingdienst in het gelijk omdat de eigenaar van het complex niet aannemelijk heeft gemaakt dat het werkelijk gebruik van het complex als geheel niet overeenkomt met aftrek op basis van de omzetmethode. De eigenaar houdt bij de toerekening van de kosten aan het dak geen rekening met het feit dat het dak ook een functie heeft als afsluiting van het complex (het dienen als ondergrond voor de zonnepanelen is niet de enige functie van het dak).

Andere artikelen