Privékilometers per kalenderjaar bij volgtijdige auto’s

Gepubliceerd op: 17 augustus 2017

Hof Amsterdam heeft bevestigd dat voor de vraag, of met een auto meer dan 500 privékilometers zijn gereden, beslissend is het totaal aantal in een kalenderjaar met al deze auto’s gereden privékilometers.

500 privékilometers in het kalenderjaar

De feiten in deze zaak zijn vrij eenvoudig. Een werknemer heeft in 2013 twee auto’s ter beschikking:

  • van 1 januari tot en met 5 november een auto (diesel) met een cataloguswaarde van € 33.885, waarvoor een bijtelling geldt van 25%;
  • van 5 november tot en met 31 december een elektrische aangedreven auto met een cataloguswaarde van € 51.865, waarvoor 0% moet worden bijgeteld.

Voor beide auto’s heeft de berijder een rittenregistratie bijgehouden. Met de eerste auto zijn 376 kilometers gereden voor privédoeleinden en met de tweede 242. Het totaal aantal in 2013 afgelegde privékilometers bedraagt dus 618. Dat is meer dan 500, wat voor de Belastingdienst reden is om een naheffingsaanslag loonheffingen op te leggen. De Belastingdienst berekent de bijtelling als volgt: 308/365 * 25% * € 33.885 = € 7.148. De verschuldigde loonheffingen bedragen: 52% * € 7.148 = € 3.717. De Belastingdienst heeft de belasting niet verhoogd met een boete.

Hof Amsterdam bevestigt dat bij volgtijdig ter beschikking staande auto’s beslissend is het totaal aantal met alle auto’s in het kalenderjaar gereden kilometers. Het Hof kon moeilijk anders, aangezien de Hoge Raad dit al in 1997 heeft uitgemaakt.

Tijdsevenredige privékilometers

Dat het privégebruik van de eerste auto tijdsevenredig minder dan 500 kilometer bedraagt, acht het Hof niet van belang. 376 privékilometers in 308 dagen geëxtrapoleerd naar een heel kalenderjaar resulteert in slechts: (365/308) * 376 = 445 privékilometers.

Deze tijdsevenredige toerekening van de kilometers werkt wel wanneer slechts een deel van het jaar een auto ter beschikking staat. Maar ook dan kan dit naar twee kanten uitpakken. Als de werknemer in de hiervoor beschreven zaak alleen de elektrisch aangedreven auto ter beschikking had gehad, zou het voor de bijtelling bepalend aantal privékilometers als volgt zijn berekend: (365/57) * 242 = 1.027. Dat is ruim meer dan 500, zodat had moeten worden bijgeteld. Gezien het aan de elektrisch voortgedreven auto verbonden bijtellingspercentage van 0 maakt dat echter uiteraard niet uit.

 

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.