Private debt versus private equity

Gepubliceerd op: 4 maart 2020

In een vorig artikel is de alternatieve financieringsmogelijkheid leasing besproken. Naast leasing zijn er in het MKB, naast een financiering van de bank, nog andere financieringsmogelijkheden om verder te kunnen groeien. Twee mogelijke alternatieve financieringsvormen zijn private equity en private debt.

Private equity

Bij zowel private equity als private debt stellen investeerders een risicodragend vermogen beschikbaar, aan met name groeiende niet-beursgenoteerde ondernemingen, via een fonds van investeerders. Ondanks dat het basisprincipe hetzelfde oogt, zijn deze twee toch verschillend. Het grote verschil tussen een private equity- en private debtfinanciering is de tegenprestatie voor kapitaal.

Bij private equity wordt er een financiering verstrekt aan de onderneming in ruil voor aandelen (equity). Private-equitypartijen maken rendement op het moment dat de onderneming rendement maakt. Tevens wenst een private-equitypartij vaak een meerderheidsbelang in uw onderneming te verkrijgen, zodat zij maximale controle hebben en daarmee (ook) hun eigen rendement kunnen maximaliseren.

Private debt

Bij private debt wordt er een financiering verstrekt aan de onderneming in ruil voor een risicovergoeding (debt). Private-debtpartijen maken rendement door middel van de rentevergoeding die zij ontvangen. Deze partijen zijn veelal opzoek naar ondernemingen die meerdere malen herfinanciering nodig hebben wegens groei. Om risico’s te beperken werkt een private-debtpartij veelal met een call-optie op aandelen met het oog op converteerbaarheid. Op deze manier hebben zij het recht om de aandelen te kopen en kunnen zij de verwachte groei door de groeifinanciering(en) kapitaliseren. Dit maakt ook dat private-debtpartijen voornamelijk geïnteresseerd zijn in veelbelovende start-ups en ondernemingen die zich in (aan het begin van) een fase van sterke groei bevinden.

Private debt is een relatief nieuwe financieringsvorm die pas echt in opkomst is sinds de financiële crisis. Tijdens onderhandelingen met private-equity-/debtpartijen is het uiterst belangrijk om een adviseur in de hand te nemen die uw belang kan waarborgen. Wij hebben hier meerdere jaren ervaring mee en kunnen u adequaat begeleiden tijdens alternatieve financieringstrajecten.

 

Andere artikelen