Private aanvulling WW

Gepubliceerd op: 21 februari 2019

Werkgevers in veel sectoren worden dit jaar geconfronteerd met de Private Aanvulling WW (PAWW). Wat is dit precies? Heeft de overheid een nieuw administratief gedrocht gecreëerd?

WW

Werknemers die werkloos worden, kunnen in aanmerking komen voor een uitkering uit de WerkloosheidsWet (de WW). De overheid heeft de duur van deze uitkering echter verkort van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Over de private aanvulling op de WW-uitkering tot maximaal 38 maanden mogen werkgevers- en werknemersorganisaties onderling afspraken maken.

Die afspraken worden gemaakt in het kader van een overkoepelende verzamel-CAO. Dat is een CAO, die in het leven wordt geroepen naast de reguliere CAO. De verzamel-CAO wordt door het Ministerie van Sociale Zaken algemeen verbindend verklaard, met als gevolg dat de afspraken gelden voor alle werkgevers en werknemers in de sector.

Inmiddels is voor een groot aantal sectoren een dergelijke verzamel-CAO tot stand gekomen.

Stichting PAWW

De private regelingen worden niet uitgevoerd door de instelling die de WW uitvoert (dat is het UWV), maar door de speciaal hiervoor in het leven geroepen Stichting PAWW. De SPAWW heeft een geheel eigen systeem van periodieke aangiften en facturering van premies in het leven geroepen. Werkgevers moeten zich voor de afdracht van deze premies aanmelden bij SPAWW en voldoen aan hun aangifte- en betaalverplichting.

De ingevolge de regeling verschuldigde premies komen ten laste van de werknemers. Het gaat in 2019 om slechts 0,3% van het loon.

De premies worden betaald door de werkgever. Maar die houdt de premies in op en trekt ze af van het bruto loon van de werknemers.

Werknemers die werkloos worden, kunnen bij de SPAWW een beroep doen op een aanvulling op hun WW-uitkering. Het aantal werknemers dat zo lang werkloos is, dat ze voor een uitkering in aanmerking komen (meer dan 24 maanden), is echter erg beperkt.

Gedrocht

Met de PAWW lijkt de overheid een nieuw gedrocht te hebben gecreëerd. Voor een betrekkelijk gering aantal situaties worden werkgevers vergaande nieuwe administratieve lasten in de maag gesplitst. Werkgevers zijn verplicht om aan de uitvoering van de regeling mee te doen. De administratieve lasten zijn voor hen. De kosten van het uitvoeringsapparaat van de SPAWW worden betaald uit de ingelegde premies.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.