Premiekorting voor 56-plussers

Gepubliceerd op: 28 januari 2015

20150128_premiekorting_VWGNijhof

Neemt u een uitkeringsgerechtigde in dienst van 56 jaar of ouder, dan heeft u recht op een premiekorting die kan oplopen tot € 7.000 per jaar. Zolang de werknemer bij u in dienst is, heeft u recht op deze korting (met een maximum van drie jaar). Het bedrag van € 7.000 geldt voor dienstverbanden van 36 uur of meer. Bedraagt het dienstverband minder uren dan wordt het bedrag pro rato aangepast.

Deze premiekorting op de werkgeverspremie was ook vóór 2015 al van toepassing. Toen gold een lagere leeftijdsgrens van 50-plus. Heeft u in het verleden deze premiekorting niet toegepast, terwijl u daar mogelijk wel recht op had? Neem dan contact met ons op. Mogelijk kunt u de premiekorting alsnog met terugwerkende kracht aanvragen. Er zijn Kamervragen gesteld over misbruik van de regeling waarbij werknemers twee keer achter elkaar in dienst werden genomen onder gebruikmaking van de premiekortingsregeling, door ze tussendoor één dag een ww-uitkering te laten ontvangen. Hier komt op korte termijn nieuwe regelgeving voor.

Tip! De verhoogde leeftijdsgrens geldt voor de oudere werknemer die u in dienst neemt vanaf 1 januari 2015. Ontving u in 2014 al een premiekorting (ofwel mobiliteitsbonus) voor een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder die in 2015 jonger is dan 56 jaar? Dan verandert er niets en houdt u recht op de tegemoetkoming.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.