Positieve ontwikkeling overnameklimaat in het MKB

Gepubliceerd op: 26 oktober 2017

De laatste jaren neemt het aantal overnames merkbaar toe. Als gevolg van de economische crisis duurde het even voordat ondernemers weer het vertrouwen hadden om te (ver)kopen, maar vanaf 2016 – en met name 2017 – draait de overnamemotor weer op volle toeren. Volgens extern onderzoek is in het eerste halfjaar van 2017 het aantal transacties ten opzichte van het laatste halfjaar 2016 met 5% gestegen. De gemiddelde dealwaarde bedroeg € 2,5 miljoen.

Transacties

De meeste transacties vinden plaats in de zakelijke dienstverlening, IT, bouw en industrie & productie. Een toenemende trend is dat er in steeds meer gevallen sprake is van zogenaamde ‘capaciteitsovernames’, overnames waarbij de overname van gekwalificeerd personeel een belangrijke drijfveer is.

Overnamemarkt

De overnamemarkt is booming en voor veel ondernemers is dit het juiste moment om na te gaan denken over bedrijfsopvolging dan wel -uitbreiding. VWGNijhof Corporate Finance adviseert en begeleidt op financieel strategisch gebied. Te denken valt aan het begeleiden van ondernemers bij het gehele proces van aankoop of verkoop van ondernemingen, het aantrekken van financieringen en het opstellen van waarderingen. Tevens biedt VWGNijhof Corporate Finance begeleiding bij het verkoopklaar maken van de onderneming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.