Plastic tasje en de BTW

Gepubliceerd op: 16 februari 2016

plastic tasje BTW VWGNijhof

Het is natuurlijk enerzijds een nobel streven om het aantal plastic tasjes voor eenmalig gebruik terug te dringen. Maar van de andere kant lijkt het toch ook weer een beetje Nederland op zijn smalst wanneer voor een plastic tasje in de winkel bijvoorbeeld 5 eurocent moet worden (bij)betaald. Zeker wanneer je daar ook de BTW-aspecten bij betrekt.

Plastic tasje = verpakking?

De eerste BTW-vraag die opborrelt, is of de levering van het tasje opgaat in de levering van de goederen die er in worden vervoerd. Als de goederen zijn belast naar het normale BTW-tarief (21%) maakt dat uiteraard niet uit. Maar als op levering van de goederen het verlaagde BTW-tarief (6%) wordt toegepast, ontstaat de vraag of dat tarief ook geldt voor het tasje.

De verpakking van een product is voor de BTW een onderdeel van dat product. Voor de consument heeft de verpakking immers geen zelfstandige betekenis.
Dat is niet het geval wanneer de verpakking een bijkomend dienstbetoon vertegenwoordigt, als de verpakking een zelfstandige gebruikswaarde heeft of in het geval de verpakking een geldswaarde vertegenwoordigt die afgezet tegen de waarde van het verpakte product aanzienlijk is.

De Belastingdienst is van mening dat een plastic tasje, waarvoor op grond van de sinds 1 januari 2016 geldende wetgeving apart moet worden betaald, niet kwalificeert als in de levering van het product opgaande verpakking. Ofwel: de BTW over de verpakking moet worden berekend los van de BTW over het verpakte product. De Belastingdienst ziet de verkoop van een dergelijk plastic tasje als een aanvullend dienstbetoon.

Afronding

Nadat duidelijk is welk BTW-tarief moet worden gehanteerd, ontstaat de vraag of überhaupt wel BTW hoeft te worden afgedragen. De BTW op een tasje van € 0,05 bedraagt immers: 21/121 * € 0,05 = € 0,009. Minder dan 1 eurocent!
De af te dragen BTW moet echter worden afgerond op hele eurocenten, volgens de rekenkundige methode. Dat betekent dat bedragen van € 0,005 en hoger naar boven worden afgerond. Over het tasje van € 0,05 moet dus wel 1 eurocent aan BTW worden afgedragen.

In de BTW-aangifte kunnen alleen hele euro’s worden verwerkt. Per rubriek in de BTW-aangifte worden de BTW-bedragen afgerond op hele euro’s in het voordeel van de ondernemer.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.