Personeelsuitje niet vrijgesteld van loonbelasting

Gepubliceerd op: 29 maart 2021

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft uitgemaakt dat een personeelsuitje van een reclamebureau niet onder een gerichte vrijstelling voor de loonbelasting valt.

Vrije ruimte

In haar aangifte loonbelasting heeft het reclamebureau de kosten voor het personeelsuitje verwerkt in de vrije ruimte. Die bedroeg destijds (in 2018) 1,2% van de fiscale loonsom.

Het gaat om een reisje naar Lanzarote. De kosten voor de vliegtickets, overnachtingen, maaltijden en activiteiten van de 30 medewerkers komen op € 44.420. Over de overschrijding van de vrije ruimte (€ 35.060) droeg het reclamebureau loonbelasting af (tegen het eindheffingstarief van 80%).

Gerichte vrijstelling

In bezwaar betoogt het reclamebureau echter dat de gerichte vrijstelling voor tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking (inclusief maaltijden) van toepassing is. De Rechtbank beslist echter dat de werkgever niet aannemelijk heeft gemaakt dat de reis overwegend een zakelijk karakter had.

De reis was een jubileumreis (en werd aangekondigd door de feestcommissie). In het programma stonden niet de zakelijke activiteiten, die het reclamebureau aanvoerde (presentaties en teambuilding). Voor de weekenddagen tijdens de reis was aan de werknemers geen loon doorbetaald. Het zakelijke karakter van de diners, lunches en wijnproeverij kon niet aannemelijk worden gemaakt.

Ook de toepassing van de gerichte vrijstelling voor studie en opleiding kon de werkgever niet onderbouwen. De activiteiten tijdens de reis waren met name van algemene en recreatieve aard.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.