Personeelskorting in de WKR (2015)

Gepubliceerd op: 17 oktober 2014

Vanaf 1 januari 2015 geldt de werkkostenregeling voor iedere werkgever. Het is dan over en uit met het ‘oude’ systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Kunnen uw werknemers nu met een korting of vergoeding producten uit uw eigen bedrijf aankopen, dan is er goed nieuws. Deze personeelskorting blijft bestaan, zij het met een kleine restrictie.

Personeelskorting voor branche-eigen producten
Veel bedrijven geven hun personeel de gelegenheid om met korting producten uit het eigen bedrijf aan te kopen. Met name in de kledingbranche komt dit vaak voor. Al jaren geldt hiervoor een personeelskorting. Onder het ‘oude’ systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen is een korting of vergoeding bij aankoop van producten uit het eigen bedrijf onder de volgende voorwaarden onbelast:

  • De producten zijn niet branchevreemd.
  • De korting of vergoeding bedraagt per product niet meer dan 20% van de verkoopwaarde van dat product in het economisch verkeer (inclusief BTW).
  • Er geldt een maximum aan korting of vergoeding van € 500 per werknemer per jaar. Deze maximale vrijstelling van € 500 mag worden verhoogd met het vrijstellingsbedrag dat nog niet is gebruikt in de voorgaande twee kalenderjaren.

Personeelskorting volgend jaar
De personeelskorting voor branche-eigen producten vindt u vanaf 2015 ook in de werkkostenregeling, en wel in de vorm van een gerichte vrijstelling. Bovenstaande voorwaarden blijven bestaan. Doorschuiven naar volgende kalenderjaren van een niet-gebruikt deel van de korting is echter niet meer mogelijk. Een in 2015 niet-gebruikt deel van het vrijstellingsbedrag van € 500 kan dus niet worden doorgeschoven naar 2016 en 2017.

Let op!
Maakt u nu gebruik van de personeelskorting onder het ‘oude’ systeem, houd er dan rekening mee dat een niet-gebruikt deel van de vrijstelling in 2014 niet kan worden doorgeschoven naar 2015.

De hiervoor beschreven regeling maakt deel uit van het wetsvoorstel Belastingplan 2015, dat op dit moment in de Tweede Kamer wordt behandeld. Op dit moment is daarom nog niet zeker of de regeling wordt ingevoerd, zoals u hierboven leest.

Andere artikelen