Payrolling is geen escape

Gepubliceerd op: 12 maart 2020

Het kan voorkomen dat je als werkgever een werknemer in dienst hebt, maar na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd deze werknemer liever geen contract voor onbepaalde tijd wilt aanbieden.

Oplossing

Om dit te voorkomen bedachten werkgevers dat zij de werknemer dan maar gingen inhuren via een payrollbedrijf (of uitzendbureau). Een payrollbedrijf had namelijk ruimere mogelijkheden voor het aanbieden van contracten voor bepaalde tijd.

Wil je een werknemer geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden, maak dan vooral géén gebruik van vorengenoemde constructie. Aangezien er dan alsnog een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan ontstaan met jou.

Hoge Raad

Voorgaande volgt onder andere uit een arrest van de Hoge Raad van afgelopen februari. Daarin is bevestigd dat een payrollbedrijf niet meer de ruimere ketenregeling kan toepassen. Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 geldt namelijk ook voor payrollbedrijven dat zij maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in maximaal drie jaar kunnen sluiten, de zogenaamde ketenregeling.

Als het enige doel van het gebruik van een uitzendovereenkomst met het payrollbedrijf derhalve is om onder de bescherming van de ketenregeling uit te komen en de werknemer daardoor geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt, dan kan deze constructie niet voorkomen dat er alsnog een arbeidscontract voor onbepaalde tijd ontstaat. In beginsel zou voorgaande ook gesteld kunnen worden voor de situatie dat het niet om een payrollbedrijf gaat maar een uitzendbureau.

Dat er in bovengenoemde situaties een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat (thans ook vanwege wetgeving) heeft er deels mee te maken dat er voor de werknemer weinig verandert wanneer hij in dienst komt via het payrollbedrijf (of uitzendbureau), nadat hij in dienst was bij de inlener. De werknemer heeft dan vaak alsnog alleen contact met het bedrijf waardoor hij is ingeleend.

Omgekeerd

Wees je er als werkgever dus van bewust dat het ontlopen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd via een payrollbedrijf (of uitzendbureau) geen verstandige keuze is.

Tot slot is het ook verstandig te letten op de omgekeerde situatie: die waarin je een ingeleende kracht over wilt nemen van het payrollbedrijf of uitzendbureau. Als je als inlener deze werknemer overneemt tellen de contracten die de werknemer heeft gehad bij het payrollbedrijf of uitzendbedrijf mee bij de “nieuwe” werkgever. Het kan dus voorkomen dat, als je een uitzendkracht overneemt die al voor jou heeft gewerkt, deze al direct recht heeft op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.