Parkeerterrein = gebouw

Gepubliceerd op: 18 januari 2023

Een parkeerterrein kwalificeert in het kader van de BTW als een gebouw. Dat bevestigt de Rechtbank Gelderland.

BTW of overdrachtsbelasting

Als het parkeerterrein een gebouw is, wordt het vrijgesteld van (21%) BTW geleverd, maar is de verkrijger wel (10,4%) overdrachtsbelasting verschuldigd. Wordt onbebouwde grond geleverd, die voldoet aan de (BTW-)definitie van een bouwterrein, dan is (21%) BTW verschuldigd, maar betaalt de verkrijger niet de (10,4%) overdrachtsbelasting.

Welke van de heffingen het voordeligst is, ligt aan de BTW-status van de koper. Als die de BTW kan aftrekken, is heffing van BTW uiteraard het voordeligst. Maar zonder aftrekrecht is 10,4% overdrachtsbelasting uiteraard interessanter dan 21% niet-aftrekbare BTW.

Gebouw

Het klinkt natuurlijk vreemd: een parkeerterrein is een gebouw. Maar in het kader van de BTW kwalificeert als een gebouw: “ieder bouwwerk dat vast met de grond is verbonden”. De Rechtbank beslist dan ook terecht dat wegen, parkeerplaatsen, straten, pleinen, trottoirs en dergelijke, die zijn vervaardigd met niet-natuurlijke materialen, voor de BTW kwalificeren als een gebouw. In het door de belastingdienst bepleitte onderscheid tussen asfalt en klinkers gaat de Rechtbank niet mee. Ook een klinkerbestrating kwalificeert als een vast met de grond verbonden constructie. Daar doet niet aan af dat de klinkers kunnen worden verwijderd en vervolgens, in tegenstelling tot het asfalt, opnieuw kunnen worden gebruikt.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.