Pannenkoek!

Gepubliceerd op: 19 augustus 2019

Is een pannenkoek een koek? Dat is de vraag die speelt in een door de Rechtbank Rotterdam beslecht conflict over de verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. Het belang voor de procederende ondernemer: maar liefst ruim € 8,5 miljoen aan (vermeend achterstallige) pensioenpremies.

Verplichte deelneming

Ondernemers in de zoetwarenindustrie zijn – net als ondernemers in veel andere sectoren – verplicht om hun werknemers aan te melden voor de collectieve pensioenregeling, die in deze bedrijfstak wordt uitgevoerd door het Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) voor de Zoetwaren. Dit is een wettelijke verplichting, die volgt uit de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.

Het logisch gevolg is dat pensioenpremies aan het Bpf moeten worden afgedragen. Het Bpf Zoetwaren eist deze premies met ingang van 30 maart 1995, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente. Dat leidt tot de hiervoor al genoemde totale claim van € 8,5 miljoen.

Veel pensioenfondsen zijn actief op zoek naar ondernemers die zich ten onrechte niet bij hen hebben aangesloten. Dat doen ze omdat werknemers, die vallen onder de verplichtstelling, altijd een beroep op pensioen kunnen doen. Daarvoor is niet van belang of hun werkgever daadwerkelijk pensioenpremie voor hen heeft afgedragen.

Zoetwaren

Een onderneming in de zoetwarenindustrie is een onderneming in Nederland, die uitsluitend of in hoofdzaak: “fabrieksmatig bloem en/of andere grondstoffen tot beschuit, toast, knäckebröd, beschuit, biscuitfiguren, koekjes, banket, koek en wafels verwerkt, ongeacht de soort;” of die“fabrieksmatig producten vervaardigt, welke naar de aard der verwerkte grondstoffen en/of de wijze van verwerking vergelijkbaar zijn”.

De rechter moet derhalve twee vragen beantwoorden:

  1. is een pannenkoek een koek?
  2. is een pannenkoek naar de aard van de verwerkte grondstoffen en/of de wijze van verwerking vergelijkbaar met een koek?

De rechter concludeert dat er zodanig duidelijke verschillen zijn dat pannenkoeken (en poffertjes) volgens maatschappelijke opvattingen niet als koek worden gezien. Deze verschillen zijn er in de toepassing, uiterlijke verschijningsvorm, structuur, smaak, samenstelling en bereidingswijze. Zo worden pannenkoeken genuttigd als lunch of avondmaaltijd, terwijl koek als tussendoortje of bij het ontbijt wordt gegeten. Pannenkoeken zijn keuken- cq. restaurantproducten, verkrijgbaar in restaurants, terwijl koek een bakkerij- cq. zoetwarenprodukt is, verkrijgbaar in bakkerijwinkels.

Ten aanzien van de tweede vraag wordt vastgesteld dat het hoofdbestanddeel van pannenkoeken is: melk (59%), waar aan wordt toegevoegd bloem (25%) en ei (13%). De belangrijkste bestanddelen van koek zijn bloem (42%), vet (26%) en suiker (23,5%).

Een pannenkoek is geen koek!

De rechter onderkent nog meer zaken die pannenkoeken onderscheiden van koek. De conclusie is dan ook dat de ondernemer niet onder de verplichtstelling van het Bpf voor de Zoetwaren valt. De discussie lijkt wellicht een wat pietluttig, maar voor de ondernemer hangt er wel een kostenpost van ruim € 8,5 miljoen van af. Ondernemers doen er dan ook verstandig aan om in de gaten te (laten) houden of ze onder de verplichtstelling voor een pensioenfonds vallen.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.