Oudedagsverplichting (ODV) en overlijden

Gepubliceerd op: 16 september 2019

Een oudedagsverplichting (ODV) werkt anders dan een pensioenaanspraak, ook wanneer de gerechtigde tot de uitkeringen komt te overlijden.

Nabestaandenpensioen

Wanneer een pensioengerechtigde overlijdt, ontvangen de in de pensioenbrief genoemde nabestaanden een weduwen-/weduwnaars- of een wezenuitkering. Uitgangspunt is dat de partner van de pensioengerechtigde een uitkering ontvangt van 70% van de aanspraken die de pensioengerechtigde opbouwt. Die uitkering wordt in de meeste gevallen levenslang uitbetaald.

Helaas wordt in de moderne pensioenregelingen de hiervoor beschreven 70% vaak lang niet gehaald. Sterker nog: het kan voorkomen dat er helemaal geen nabestaandenuitkering is. Het is dan ook zaak om dit goed in het zicht te houden.

Als er een nabestaandenuitkering is, moet die ingaan direct na het overlijden van de penisoengerechtigde. Meestal kan vrij eenvoudig worden vastgesteld wie gerechtigd is tot een nabestaandenuitkering. Dat blijkt immers uit de pensioenbrief of andere vastleggingen van de pensioenaanspraken.

Oudedagsverplichting

Wanneer een gerechtigde tot een oudedagsverplichting (ODV) overlijdt, moet de aanspraak worden uitgekeerd aan een (of meer) erfgenaam (erfgenamen) van deze gerechtigde. Als de gerechtigde overlijdt voordat de uitkeringen uit de ODV zijn gaan lopen, moet de uitkering aan de erfgenaam of erfgenamen ingaan binnen 12 maanden na het overlijden. Ontving de gerechtigde al uitkeringen uit de ODV, dan moeten de uitkeringen echter direct na het overlijden ingaan.

Maar het is lang niet altijd eenvoudig om vast te stellen wie de erfgenamen zijn. Dat kan bijvoorbeeld enig onderzoek vereisen en erfgenamen kunnen de nalatenschap verwerpen (of benificiair aanvaarden). Met het oog daarop heeft de Belastingdienst in een vraag- en antwoordbesluit goedgekeurd dat de ingang van de nabestaandenuitkeringen uit een ODV worden opgeschort tot het moment waarop de erfgenamen bekend zijn. Direct daarna moeten de dan al verstreken termijnen wel in één keer worden uitgekeerd.

Voorsorteren

De omzetting van in eigen beheer gehouden pensioenaanspraken in een ODV maakt dat het verstandig is om voor te sorteren op het overlijden van de gerechtigde tot de ODV. Via diens testament kan worden bepaald wie erfgenaam is. Daarnaast kan worden bepaald wie de uitkeringen uit de ODV erft.

 

Andere artikelen