OPZuid – Valorisatievermogen voor het MKB

Gepubliceerd op: 4 mei 2017

valorisatievermogen OP-Zuid subsidie VWGNijhof

De regeling “Valorisatievermogen voor het MKB” is onderdeel van het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (OPZuid). Er wordt geconstateerd dat veel gegenereerde kennis door verschillende barrières niet naar de markt wordt gebracht. OP Zuid zet daarom in op de valorisatie van deze kennis.

Wat is Valorisatievermogen voor het MKB?

Onder valorisatievermogen wordt verstaan: het omzetten van bestaande en nieuwe kennis en kunde naar nieuwe producten, processen of diensten. Met behulp van deze regeling kunnen bedrijven dan ook sneller producten, processen of diensten op de markt brengen.

Voor wie is Valorisatievermogen voor het MKB?

OPZuid focust zich op de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het project dient dan ook te worden uitgevoerd in één van deze regio’s. De subsidie kan worden aangevraagd door een individuele mkb-onderneming of samenwerkingsverbanden van één of meer ondernemingen onderling of met één of meer kennisinstellingen. In een samenwerkingsverband neemt ten minste één mkb-onderneming deel.

Voor wat voor soort projecten kunt u deze regeling aanvragen?

 • Het betreft een project dat voor het grootste deel bestaat uit experimentele ontwikkeling (ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten.)
 • Het project levert een bijdrage aan één of meer maatschappelijke uitdagingen uit de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisaties:
  • gezondheid, demografie en welzijn;
  • voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie;
  • zekere, schone en efficiënte energie;
  • slim, groen en geïntegreerd vervoer;
  • klimaatactie hulpbronefficiëntie;
  • inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen;
  • veilige samenlevingen.
 • Het project betreft een crossover tussen:
  • twee internationale topclusters, te weten: 1. High Tech Systemen & Materialen; 2. Chemie & Materialen; 3. Agrofood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen; of
  • één of meer internationale topclusters en één of meer nationale topclusters, te weten: 1. Logistiek; 2. Life Sciences & Health; 3. Biobased; 4. Maintenance.

Wat is de hoogte van de subsidie?

De vergoeding voor individuele projecten bedraagt 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 250.000. De individuele projecten kennen geen ondergrens. De vergoeding voor samenwerkingsprojecten bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Het minimale subsidiebedrag voor R&D samenwerkingsprojecten is € 350.000 (projectkosten dienen dan dus minimaal € 1.000.000 te zijn). Maximaal kan voor samenwerkingsverbanden € 750.000 subsidie aangevraagd worden.

Wanneer kan deze regeling worden aangevraagd?

Aanvragen kunnen ingediend worden tussen 15 mei en 23 juni 2017. Er wordt gewerkt met een tendersysteem, waarbij projecten onderling vergeleken worden op basis van de OPZuid-criteria. Een belangrijk criterium hierin is de business case en het vermogen om het product, proces of dienst succesvol in de markt te lanceren.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Major Q. Major Q is specialist op het gebied van subsidiewerving. Meer informatie over Major Q vind je hier.

MajorQ_logo

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.