Opstarttijd medewerkers betaalde arbeidstijd

Gepubliceerd op: 12 juni 2024

Op 7 juni 2024 adviseerde advocaat-generaal (AG) De Bock de Hoge Raad om de beslissing van het gerechtshof Den Haag te bevestigen dat de tien minuten ‘opstarttijd’ van callcenter medewerkers als betaalde arbeidstijd moet worden gezien.

Betaalde Opstarttijd

Opstarttijd is de tijd die werknemers besteden aan voorbereidende taken vóór hun dienst begint. Deze kwestie krijgt steeds meer aandacht, en recente uitspraken en cao’s bevestigen vaak dat deze tijd betaald moet worden.

De Zaak

Een callcenter medewerker eiste loon voor de tien minuten die hij voor zijn dienst verplicht aanwezig moest zijn. Volgens de Planningsregels van de werkgever moesten de medewerkers verplicht tien minuten eerder komen om voorbereidende werkzaamheden te verrichten. Zowel de kantonrechter als het gerechtshof oordeelden dat deze verplichte opstarttijd als arbeidstijd moest worden beschouwd. Als het slechts een advies was geweest, zou het geen arbeidstijd zijn.

AG Advies

De werkgever betwistte de verplichte aard van de Planningsregels. AG De Bock oordeelde echter dat het gerechtshof correct had vastgesteld dat deze regels verplichtend waren en voorbereidende werkzaamheden vereisten, wat recht geeft op loon.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad doet op 8 november 2024 uitspraak. Hoewel het advies van de AG niet bindend is, wordt het vaak gevolgd. Dit advies onderstreept het belang van heldere afspraken over arbeidstijd en beloning voor voorbereidende werkzaamheden.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.