Opstapje in de WKR in de concernregeling

Gepubliceerd op: 28 oktober 2019

Het nieuwe opstapje in de werkkostenregeling (WKR) mag bij toepassing van de concernregeling slechts één keer worden gebruikt. Dat is het niet onlogische gevolg van de toepassing van de concernregeling. Gelukkig mag elk jaar opnieuw gekozen worden of de concernregeling wordt toegepast.

Concernregeling

In de WKR staat de zogeheten “vrije ruimte” centraal. Deze ruimte bedraagt 1,2% van de loonsom van de werkgever in het kalenderjaar. De werkgever mag loonbestanddelen aanwijzen voor deze vrije ruimte. Voor zover de totale waarde van deze loonbestanddelen de vrije ruimte niet overschrijdt, is er geen loonbelasting over verschuldigd. Over het bedrag boven de vrije ruimte moet de werkgever 80% loonbelasting in de vorm van eindheffing voldoen.

Het spreekt voor zich dat binnen een concern met verschillende werkgevers de ene werkgever de vrije ruimte overschrijdt, terwijl de ander vrije ruimte over heeft. Bij de afwikkeling van de WKR, in het eerste aangiftetijdvak na het kalenderjaar, kan voor de concernregeling worden gekozen. Gevolg is dat de WKR wordt beoordeeld voor het totale concern.

Als wordt gekozen voor de toepassing van de concernregeling, horen verplicht alle enititeiten die aan de voorwaarden voldoen tot het concern. Tot het concern behoren, kort door de bocht beschreven, alle vennootschappen waarin:

  • gedurende het gehele kalenderjaar;
  • een (indirect) belang van tenminste 95% is gehouden.

Opstapje

Met ingang van 2020 wordt de vrije ruimte verruimd naar 1,7%. Dat is onderdeel van de belastingplannen voor 2020. Deze verhoging geldt echter slechts voor de loonsom tot € 400.000. Voor het deel van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2%. De maximale extra ruimte bedraagt derhalve per werkgever: 0,5% * € 400.000 = € 2.000.

Wanneer echter wordt gekozen voor de toepassing van de concernregeling geldt dit opstapje voor het concern als totaal; niet per werkgever binnen het concern. Daarmee moet rekening worden gehouden bij de afweging om de concernregeling wel of niet toe te passen. Dit speelt echter pas in 2020. De afwikkeling van de WKR over 2020 moet uiterlijk geschieden in het tweede aangiftetijdvak in 2021.

Andere artikelen