Opletten bij de eerste BTW-aangifte

Gepubliceerd op: 11 april 2017

BTW-aangifte eerste kwartaal VWGNijhof

Veel ondernemers doen in april de eerste BTW-aangifte van 2017. Voor het gros van de ondernemers is het aangiftetijdvak immers het kalenderkwartaal.

Nieuwe wetgeving

Na de BTW-aangifte over het vierde kwartaal, met alle correcties en herrekeningen, is die van het eerste kwartaal meestal niet zo lastig. Dit jaar moet u wel rekening houden met de nieuwe wetgeving over niet betaalde facturen.

Met ingang van 1 januari 2017 is de termijn voor terugbetaling van afgetrokken BTW namelijk verkort van 2 naar 1 jaar. En daarvoor geldt geen overgangsregeling. U moet daarom in de BTW-aangifte over het eerste kwartaal van 2017 alle BTW terug betalen op facturen die voor 1 april 2016 aan u zijn uitgereikt, voor zover u die nog niet heeft betaald.

De termijn van 1 jaar is overigens het uiterste moment waarop u de afgetrokken BTW moet terugbetalen. Het moet al eerder wanneer:

  • u een op een factuur betaald bedrag terug ontvangt van uw leverancier;
  • al eerder vast staat dat u de factuur niet betaalt.

Oninbare vorderingen

Als uw klanten u niet betalen, mag u de afgedragen BTW terugvorderen van de Belastingdienst. Ook daarvoor is met ingang van 1 januari 2017 de termijn verkort van 2 naar 1 jaar. Maar hier geldt wel een overgangsregeling.

Voor op 1 januari 2017 bestaande vorderingen op debiteuren wordt de termijn van 1 jaar geacht in te gaan op 1 januari 2017. De BTW in deze vorderingen mag u daarom pas in de BTW-aangifte over het eerste kwartaal van 2018 terugvragen.

U mag de BTW wel eerder terugvragen. Maar dan moet u overtuigend kunnen bewijzen dat uw vordering definitief oninbaar is. De Belastingdienst stelt aan dit bewijs zeer hoge eisen.

BTW-aangifte

In het aangiftebiljet is voor de terug te ontvangen BTW geen apart vakje gereserveerd. U mag de BTW op oninbare vorderingen van de Belastingdienst, naar keuze in de BTW-aangifte verwerken als:

  • aftrekbare BTW (bij vraag 5b; voorbelasting)
  • negatieve omzet (bij vraag 1a of 1b)

Uiteraard moet uit uw administratie blijken hoe u de in uw BTW-aangifte verwerkte bedragen heeft berekend.

Andere artikelen

Top 10 prinsjesdag 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2023 uit het koffertje van demissionair minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste...

Pin It on Pinterest

Share This