Opgaaf wereldinkomen

Gepubliceerd op: 29 mei 2017

opgaaf wereldinkomen VWGNijhof

De Belastingdienst heeft onlangs voor 2016 de formulieren Opgaaf wereldinkomen verzonden.

Voor wie?

Dit formulier is bestemd voor mensen die (het hele jaar of een deel van het jaar) buiten Nederland hebben gewoond en die:

  • recht hebben op Nederlandse zorg- of kinderopvangtoeslag;
  • een buitenlandbijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet betalen aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Ook als uw toeslagpartner in 2016 buiten Nederland heeft gewoond, moet u uw wereldinkomen aan de Belastingdienst opgeven.

U bent verplicht om het formulier op tijd bij de Belastingdienst in te dienen. Doet u dat niet, dan bepaalt de Belastingdienst uw wereldinkomen door middel van een schatting. De uiterste datum waarop de Opgaaf wereldinkomen moet zijn ingediend, wordt op het formulier vermeld. U kunt de Belastingdienst verzoeken om uitstel te verlenen.

Wereldinkomen

Uw wereldinkomen is uw totale inkomen waar ook ter wereld het is gegenereerd. In de Opgaaf wereldinkomen telt u uw Nederlandse en uw niet-Nederlandse inkomen bij elkaar.

Beschikking

Naar aanleiding van de Opgaaf wereldinkomen legt de Belastingdienst uw wereldinkomen vast in een beschikking. Het aldus vastgestelde wereldinkomen wordt vervolgens gebruikt:

  • door de Belastingdienst/Toeslagen om uw toeslagen definitief vast te stellen;
  • door het CAK om uw definitieve buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet en/of uw tegemoetkoming vast te stellen;

Opgaaf wereldinkomen is geen aangifte

De Opgaaf wereldinkomen is geen belastingaangifte. Als buitenlands belastingplichtige doet u in Nederland aangifte voor specifieke soorten inkomen. Die aangifte moet u naast de Opgaaf wereldinkomen (laten) indienen. De Belastingdienst legt administratieve boeten op wanneer u uw Nederlandse aangifte niet of te laat indient. Als u de aangifte niet indient, ontvangt u een aanslag op basis van een door de Belastingdienst geschat Nederlands inkomen.

Als u van de Belastingdienst uitstel heeft gekregen voor de indiening van uw aangifte inkomstenbelasting, heeft u niet automatisch ook uitstel voor de indiening van uw Opgaaf wereldinkomen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.