Ook voor 2018 bezwaar tegen box 3

Gepubliceerd op: 23 april 2019

Ook in 2018 zal de inkomstenbelasting die is verschuldigd over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) door velen weer als extreem hoog worden ervaren.

Forfaitair rendement

De rente op een gewone spaarrekening heeft in 2018 op jaarbasis iets van rond de 0,1% bedragen. De Belastingdienst berekent de belasting echter over een rendement van tussen de 2,02% en 5,38%. Voor zover je vermogen in box 3 meer bedraagt dan het heffingvrij vermogen van € 30.000 (voor fiscaal partners: € 60.000).

Procedure

Ongetwijfeld zal er ook voor 2018 weer een (proef)procedure worden gevoerd over de vraag of de forfaitaire heffing in box 3 rechtvaardig is. Vooralsnog heeft de belastingrechter steeds in het voordeel van de Belastingdienst beslist. De procedure over 2017 is nog niet afgerond, maar het ziet er niet naar uit dat de einduitkomst anders zal zijn dan in de voorgaande jaren.

De vraag is hoe lang de belastingrechter de overheid in bescherming neemt. In het Regeerakkoord is opgenomen dat de heffing van inkomstenbelasting over inkomen uit sparen en beleggen (meer) moet worden gebaseerd op het daadwerkelijk behaalde rendement. Staatssecretaris Snel heeft echter naar aanleiding van Kamervragen aangegeven dat dit niet op korte termijn zal worden gerealiseerd.

Maak op tijd bezwaar!

Omdat hij verwacht dat ook over 2018 weer veel bezwaarschriften worden ingediend, heeft Snel met een aanwijzingsbesluit de regeling voor massaal bezwaar van toepassing verklaard. Maar LET OP! Dat betekent niet dat je geen bezwaar hoeft in te dienen. De procedure voor massaal bezwaar heeft uitsluitend betrekking op de (massale) afwikkeling van ingediende bezwaarschriften.

Als je van een eventuele positieve beslissing van de belastingrechter mee wilt profiteren, moet je zelf op tijd bezwaar maken tegen het in je definitieve aanslag inkomstenbelasting begrepen inkomen uit sparen en beleggen. Op tijd betekent dat je bezwaarschrift door de Belastingdienst moet zijn ontvangen binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag.

Alternatief

Kun je onder de als onrechtvaardig ervaren heffing in box 3 uit komen? Vaak is dat mogelijk. Niet meer voor 2019, aangezien we de peildatum voor box 3 (1 januari) al zijn gepasseerd. Wel voor 2020 en volgende jaren.

Kom gerust een keer bij ons langs om de mogelijkheden te bespreken.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.