Even wachten met modelovereenkomsten?

Gepubliceerd op: 21 mei 2015

20150521_halveVARken_VWGNijhof

In ons artikel Geen VAR geen BGL maar wat dan wel meldden we dat de BGL niet de VAR zal gaan vervangen. In plaats daarvan komen er door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. In een brief van 1 mei 2015 is Actal (het Adviescollege toetsing regeldruk) heel duidelijk in haar advies aan Staatssecretaris van Financiën Wiebes: “Alles overwegende adviseren wij u het wetsvoorstel nu nog niet in te dienen.”. Dat lijkt een nog niet zo verkeerd advies.

Belangrijkste reden voor dit advies is dat het systeem van goedgekeurde modelovereenkomsten geen ander voordeel heeft dan een kleine vermindering van de administratieve lasten. De realisatie van het veel belangrijker geachte doel, zijnde het tegengaan van structurele schijnzelfstandigheid, komt echter niet dichterbij. Dat doel kan alleen worden gerealiseerd doordat de verschillen in fiscale behandeling tussen opdrachtnemers (ZZP-ers) en werknemers worden verkleind. Alleen dan zullen opdrachtnemers en opdrachtgevers veel eerder de best passende vorm voor de arbeidsrelatie kiezen.

Verder merkt Actal op dat de mate waarin sprake is van vermindering van administratieve lasten afhangt van de wijze waarop de naleving van de (model)overeenkomsten in de praktijk wordt gecontroleerd. Het is immers nadrukkelijk niet de bedoeling om een papieren werkelijkheid te creëren. Er moet daadwerkelijk in overeenstemming met de (model)overeenkomst worden gewerkt. Wanneer de controle zich (mede) richt op allerlei details en kleine tekortkomingen reeds leiden tot de conclusie dat sprake is van een dienstbetrekking zullen de (model)overeenkomsten in de praktijk niet werkbaar blijken. Actal doet in haar brief een aantal voorstellen om het werken met de (model)overeenkomsten te vergemakkelijken.

Inmiddels heeft het Ministerie van Financiën ook de Nota van Wijziging gepubliceerd betreffende het wetsvoorstel dat de vervanging van de VAR door de goedgekeurde modelovereenkomsten mogelijk moet maken. In zijn aanbiedingsbrief (van 18 mei 2015) bij deze Nota geeft de Staatssecretaris aan dat het advies van Actal hem verbaast. Volgens hem zal altijd een onderscheid blijven bestaan tussen werknemers en zelfstandigen. In verband daarmee is het noodzakelijk het handhavingsbeleid te verbeteren en is het niet wenselijk om dat uit te stellen.

In de Nota van Wijziging wordt aangekondigd wordt een aanpassing van de regeling aangaande (fictieve) dienstbetrekkingen van gelijkgestelden en thuiswerkers, alsmede aangaande de artiestenregeling, specifiek in relatie tot de modelovereenkomsten.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.