Ook fiscale stimulering milieu-investeringen gecontinueerd

Gepubliceerd op: 11 juli 2018

Net als de energie-investeringsaftrek (EIA) zijn ook de fiscale stimuleringsregelingen voor milieu-investeringen geëvalueerd. Met als resultaat dat ook deze regelingen worden gecontinueerd.

Milieu-investeringen

Voor de fiscale stimulering van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen zijn er twee regelingen. De milieu-investeringsaftrek (MIA) is, net als de EIA, een aftrekpost op de fiscale winst.

De afkorting Vamil staat voor Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen. Die term dekt niet helemaal meer de regeling. Al jaren is namelijk sprake van de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving op milieu-investeringen. Ondernemers mogen zelf bepalen wanneer ze de afschrijving op milieu-investeringen ten laste van hun winst brengen: vervroegd of verlaat.

Hoe beide regelingen precies werken, lees je in ons artikel Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving (VAMIL). Je kunt voor een milieu-investering gebruik maken van zowel MIA als Vamil. Je kunt voor een bedrijfsmiddel niet zowel MIA als EIA claimen.

LET OP: op tijd aanvragen

Het loont vaak om bij voorgenomen investeringen te (laten) onderzoeken of de MIA, dan wel de Vamil kan worden toegepast. LET OP: je moet voor de regelingen een aanvraag doen. Dat moet uiterlijk binnen 3 maanden nadat je de investeringsverplichting onherroepelijk bent aangegaan. Dit doe je al wanneer je de offerte of opdrachtbevestiging ondertekent.

Voor de regelingen wordt jaarlijks een budget gesteld. Zodra het budget is besteed, worden de regelingen voor dat jaar gesloten. De laatste jaren is dat overigens niet voorgekomen.

Freerider

Uit de evaluatie blijkt dat de MIA en Vamil er in slagen om de keuze van investeerders te beïnvloeden richting milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Slechts een beperkt deel van de investeerders zou ook zonder de regelingen al voor de milieuvriendelijke variant van een bedrijfsmiddel hebben gekozen. Zij worden in de evaluatie aangeduid als “freeriders”. De onderzoekers adviseren om bij de invulling van de milieulijst rekening te houden met het verwachte aantal freeriders. Op die manier kan overstimulering worden beperkt.

Milieulijst 2018 “gerepareerd”

De milieulijst wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De digitale milieu- en energielijst voor 2018 vind je op de website van RVO. In de aanpassing van de milieulijst voor 2018 zijn wat onvolkomenheden geslopen, die onlangs zijn gerepareerd. De reparatie, die terugwerkt naar 1 januari 2018, betreft de volgende posten:

  • stoomreiniger met UV;
  • emissiearm erf bij een akkerbouw- of veehouderijbedrijf;
  • volautomatische fusten- of kistenreiniger;
  • mobiele machine met verminderde luchtzijdige emissie;
  • duurzame (gerenoveerde) gebouwen.

Andere artikelen