Ontwikkelingen in de transportsector

Gepubliceerd op: 22 januari 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de laatste conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland blijkt dat transportondernemers dit jaar drukker zijn dan ooit. Mede de aantrekkende economie heeft gezorgd voor meer drukte in de sector. De deelmarkten die het meest profiteren van de economische groei zijn de sierteeltsector en vervoer van bouwmaterialen. Ook in 2018 wordt er opnieuw een volumegroei verwacht (3-5%). Maar naast volumegroei staat de transportsector meer te wachten in de toekomst. In dit artikel delen we graag vijf belangrijke ontwikkelingen met je.

Personeelstekort

De bedrijvigheid in de transportsector zorgt voor veel positief gestemde transportondernemers. Het derde kwartaal van 2017 kende bijvoorbeeld een omzetgroei van 5,4% t.o.v. een jaar eerder. Echter heeft deze drukte ook een keerzijde. Ongeveer 40% van de transportondernemingen meldden in het tweede kwartaal van 2017 een personeelstekort te hebben. Het aantal onvervulde vacatures is op dit moment op zijn hoogste punt in vergelijking met de afgelopen tien jaar.

Loonkostenontwikkeling

In de komende drie jaar worden de lonen van transportmedewerkers met 10 procent verhoogd. In de transportsector werken momenteel ongeveer 130.000 werknemers. De twee cao’s die golden – het KNV-cao en het TLN-cao – zullen worden samengevoegd en vervolgens de lonen stapsgewijs verhogen. De loonkosten wegen, van alle kostenposten, het zwaarst in de totale kostprijs van vervoer. Om deze reden zal een verhoging in loonkosten dus veel impact hebben op het bedrijfsresultaat binnen deze sector waar de marges al onder druk staan. VWGNijhof ondersteunt hierin door het rendement inzichtelijk en werkbaar te maken.

Automatisering

De sector kende al een aantal koplopers op het gebied van automatisering, maar nu wordt het tijd voor het overige gedeelte van de sector om mee te gaan met de tijd. Aan de sector worden namelijk steeds hogere eisen met betrekking tot snelheid en kosten gesteld. Hoogwaardige ICT en automatisering zijn inmiddels dus een echte must. Duurzaamheid en het verhogen van efficiëntie zijn hierbij belangrijke speerpunten voor 2018 en daarna. Met onze methode voor rendementsverbetering kan VWGNijhof de financiële gevolgen hiervan in kaart brengen.

Verscherpt toezicht kredietwaardigheid

Alhoewel kredietwaardigheid voorheen maar één keer per vijf jaar officieel werd gemeten, is dit toezicht afgelopen jaren verscherpt. Het wordt in de toekomst dus belangrijker om constant kredietwaardig te blijven. Bedrijven kunnen hun kredietwaardigheid verbeteren door hun solvabiliteitsratio’s op orde te houden en zich te houden aan een gezond betalingsmoreel.

Vergrijzing

In geen andere sector van de Nederlandse economie is de vergrijzingsgolf sterker dan in transport en logistiek. Vergrijzing van het personeelsbestand speelt vooral op in het beroepsgoederenvervoer, de binnenvaart en het personenvervoer over de weg en het spoor. Het aandeel 50+ stijgt van 26% in 2010 naar 45% in 2020. Het gevolg van vergrijzing is lagere productiviteit en hoger ziekteverzuim. Dit heeft nadelige gevolgen voor de performance en het rendement in de branche. De sector is toe aan verjonging, VWGNijhof kan je helpen daar goed op in te spelen.

VWGNijhof ontzorgt

Wil je graag inspelen op deze ontwikkelingen? Neem dan contact op met Sjoerd Verheijen AA. VWGNijhof ontzorgt je graag.

 

 

Andere artikelen