Ontvangen rente kan BTW-aftrek beperken

Gepubliceerd op: 29 juni 2022

Indien met ontvangen rente rekening moet worden gehouden in de pro ratabreuk, beperkt dit de BTW-aftrek.

Rente in de BTW

Rente wordt in de BTW gezien als de vergoeding voor het ter beschikking stellen van de financiële middelen. Toch wordt rente niet met BTW belast. Op rente is de BTW-vrijstelling voor financiële handelingen van toepassing.

Dit in tegenstelling tot dividenden. Die worden niet gezien als de vergoeding voor het beschikbaar stellen van kapitaal, maar vloeien louter voort uit het bezit van de aandelen waaruit het dividend wordt genoten. Daardoor is geen sprake van een voor de BTW in aanmerking te nemen handeling.

BTW-aftrek

Aftrek van de BTW die drukt op door de ondernemer ingekochte leveringen en diensten (de voorbelasting) is toegestaan indien en voor zover deze leveringen en diensten worden gebruikt voor met BTW belaste prestaties van die ondernemer. De aftrek voor ingekochte goederen en diensten die zowel voor belaste als voor vrijgestelde handelingen worden gebruikt, wordt bepaald met de zogeheten pro ratabreuk. Aftrekbaar is deze BTW vermenigvuldigd met de breuk: belaste omzet/totale omzet.

Notariskantoor

Bij de Rechtbank Noord-Holland speelde de zaak van een notariskantoor dat met haar notarisactiviteiten een omzet van ongeveer € 1.400.000 realiseerde. Deze omzet wordt uiteraard belast met BTW. Het notariskantoor had een derdengeldenrekening, waar regelmatig flinke bedragen op stonden. Op die rekening ontving het kantoor ongeveer € 114.000 aan rente. De Belastingdienst stelt dat van de niet uitsluitend aan de met BTW belaste handelingen van het notariskantoor toerekenbare voorbelasting aftrekbaar is: € 1.400.000 / (€ 1.400.000 + € 114.000). Het notariskantoor had alle voorbelasting afgetrokken.

Bijkomende financiële handelingen

Veel ondernemers ontvangen rente. De laatste tijd in mindere mate op tegoeden bij banken, maar wel op uitstaande leningen en andere vorderingen. Vaak wordt deze rente niet meegenomen in de beoordeling van de aftrekbaarheid van de voorbelasting. Er wordt dan, al dan niet bewust, een rechtstreeks beroep gedaan op de BTW-richtlijn. Daarin is bepaald dat de omzet uit bijkomstige financiële handelingen niet hoeft te worden betrokken in de pro ratabreuk.

Rechtbank Noord-Holland beslist dat de derdenrekening voor de notaris niet een bijkomstige handeling is, maar een rechtstreeks, duurzaam en noodzakelijk verlengstuk van de belastbare activiteit vormt. Bovendien wijst het relatieve aandeel van het bedrag van de genoten rente in de totale opbrengsten erop dat van bijkomstigheid geen sprake was. De Rechtbank volgt derhalve het standpunt van de Belastingdienst.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.