Ondernemer moet privé-agenda bewaren

Gepubliceerd op: 10 april 2024

De Hoge Raad heeft bevestigd dat een ondernemer, die zakelijke afspraken vermelde in zijn privé-agenda’s, deze agenda’s moest bewaren.

Informatie- en administratieverplichting

Belanghebbende dreef een belastingadvieskantoor in de rechtsvorm van de eenmanszaak. Daarom rust op hem een informatie- en een administratieverplichting. Dat houdt in dat de ondernemer verplicht is om de Belastingdienst, als die daarom verzoekt, informatie te verstrekken. En een ondernemer is ook verplicht om een administratie te voeren, die minstens 7 jaar bewaarde moet blijven.

Ondernemers die niet aan deze verplichtingen voldoen, lopen aan tegen omkering van de bewijslast. Dat betekent dat ze moeten bewijzen dat de door hen ingediende aangiften inkomstenbelasting (of vennootschapsbelasting) juist en volledig zijn. En daarvoor kan, als niet aan de administratieverplichting is voldaan, de administratie niet worden gebruikt.

Privé-agenda

Deze verplichtingen gelden uiteraard alleen voor informatie die van belang is voor de belastingheffing van de ondernemer. De privé-agenda is dat in beginsel uiteraard niet. In de casus waarover de Hoge Raad heeft beslist, noteerde de ondernemer echter ook zakelijke aangelegenheden in zijn privé-agenda’s. Daardoor vallen ook deze agenda’s onder de wettelijke administratie- en bewaarplicht. De Belastingdienst slaagt er in deze procedure in aannemelijk te maken dat de belastingadviseur afspraken voor het verzorgen van belastingaangiften voor mensen in de vriendenkring in de privé-agenda noteerde en dat hij voor deze werkzaamheden vergoedingen ontving (maar het Hof heeft overwogen dat de privé-agenda’s ook van belang zijn wanneer niet vast zou staan dat vergoedingen waren ontvangen, met het oog op de controle of al dan niet vergoedingen zijn ontvangen).

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.