Onder belastingrente ligt niet de compensatiegedachte

Gepubliceerd op: 4 september 2020

Belastingrente wordt door de Belastingdienst niet in rekening gebracht als compensatie voor geleden nadeel. Dat heeft Hof Den Haag recent nog een keer bevestigd.

Rare regeling

We wisten al dat de belastingrente een ietwat vreemde regeling is. Neem alleen al het tarief. Wie betaalt op dit moment immers 4% (in het kader van de vennootschapsbelasting zelfs 8%) rente? En in het kader van de bestrijding van de coronacrisis wordt dit tarief in één keer een paar maanden op 0,01% gezet (omdat een tarief van 0% niet mogelijk is).

Bovendien is het erg vreemd dat je wel belastingrente betaalt over verschuldigde belasting, maar dat (nagenoeg) nooit rente wordt vergoed over een belastingteruggave. Dat is op zijn minst onevenwichtig.

Compensatie

De zaak waarin Hof Den Haag heeft beslist betreft een belastingplichtige, die een onjuiste aangifte doet. Op basis van die onjuiste aangifte legt de Belastingdienst een voorlopige aanslag op. Het op die aanslag te ontvangen bedrag wordt echter niet uitbetaald, simpelweg omdat belanghebbende zijn rekeningnummer niet doorgeeft aan de Belastingdienst.

Bij het opleggen van de definitieve aanslag corrigeert de Belastingdienst de aanslag. Het bedrag van de voorlopige aanslag moet worden terugbetaald. Over de op de definitieve aanslag berekende belasting, brengt de Belastingdienst belastingrente in rekening. Dat vindt belastingplichtige niet redelijk, aangezien hij de belasting nooit op zijn bankrekening heeft ontvangen. De te betalen belasting wordt door de Belastingdienst verrekend met de niet ontvangen teruggaaf.

Het Hof beslist dat de berekende belastingrente in overeenstemming is met de wet. De belastingrente wordt niet berekend ter compensatie van het rentenadeel dat de staat leidt. Aan de regeling ligt de verzuimgedachte ten grondslag.

Het Hof beslist ook dat de Belastingdienst niet onzorgvuldig heeft gehandeld. Daarvoor is van belang dat de voorlopige aanslag met het te ontvangen bedrag is opgelegd naar aanleiding van een door belastingplichtige ingediende onjuiste aangifte.

Welke les?

Gezien het tijdelijk zeer lage tarief van 0,01% hoefden we even niet te letten op de Belastingrente. Met ingang van 1 oktober 2020 wordt het tarief weer op 4% gezet (ook voor de vennootschapsbelasting). Met een dergelijk tarief loopt de verschuldigde rente al snel op. Om verrassingen op dit terrein te voorkomen, is het zaak goed te monitoren of de voorlopige aanslagen in overeenstemming zijn met het (verwachte) te belasten inkomen.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.