Omstandigheden overnamemarkt buitengewoon goed

Gepubliceerd op: 13 september 2018

Het jaar 2018 verloopt voor VWG Corporate Finance voortvarend. Ons team heeft in dit eerste halfjaar reeds acht transacties succesvol mogen afronden. Onder deze transacties bevonden zich onder andere twee aankooptrajecten van buitenlandse spelers voor Novio Packaging, een verkooptraject van jamproducent Geurts aan de Franse multinational Andros Group en een verkooptraject voor full-service internet bureau Roquin. Ook in de tweede helft van 2018 denken wij een aantal aansprekende transacties aan te kondigen. De omstandigheden op de overnamemarkt zijn buitengewoon goed.

Uit cijfers van overnameplatform Brookz blijkt dat binnen de huidige overnamemarkt er in alle sectoren meer vraag naar bedrijven is dan aanbod. Dit komt ten goede aan de gehanteerde multiples – deze zijn weer verder gestegen dat de verkoopprijs ten goede komt.

De gemiddelde gehanteerde EBITDA multiple in het Nederlandse MKB bedroeg het afgelopen halfjaar 4,95. Ondanks dat over de gehele breedte de multiples ten opzichte van het tweede halfjaar van 2017 zijn gestegen, verschilt de hoogte van de gehanteerde multiple sterk per branche. Zo werd met een multiple van 6.2 gemiddeld binnen de sector IT & Online de hoogste multiple gehanteerd. Bij deals binnen de detailhandel daarentegen bedroeg de multiple (slechts) 3.65.

In het eerste halfjaar 2018 vonden veruit de meeste transacties plaats binnen de zakelijke dienstverlening. Deze sector was goed voor 22% van alle transacties. Andere sectoren waar relatief veel transacties plaatsvonden waren IT & Online (15%) en Industrie en Productie (14%). Voor bedrijven in deze twee laatstgenoemde sectoren was tevens de meeste interesse. Gemiddeld waren hier negen geïnteresseerde kopers per bedrijf dat te koop werd aangeboden. Daarnaast is ook voor bedrijven in alle andere sectoren de interesse verder toegenomen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.