NOW 2.0: aanvragen vanaf 6 juli 2020, maar bezint eer gij begint!

Gepubliceerd op: 23 juni 2020

De tekst van de tweede tranche van de NOW-regeling is bekend. In de kamerbrieven wordt deze regeling ook wel de NOW 2.0 genoemd. Deze naam suggereert een vernieuwde regeling, maar in de praktijk is de regeling slechts op een paar punten aangepast.

NOW 2.0

De wijzigingen in NOW 2.0 ten opzichte van NOW 1.0 zijn:

 • het subsidietijdvak wordt verlengd van 3 naar 4 maanden (NOW 1.0 betreft de maanden maart, april en mei 2020; NOW 2 de maanden juni, juli, augustus en september 2020);
 • de forfaitaire opslag op de loonsom wordt verhoogd van 30% naar 40%;
 • een bedrijf dat meer dan € 125.000 aan subsidie (of meer dan € 100.000 aan voorschot) ontvangt mag over 2020 geen winst uitkeren, geen eigen aandelen inkopen en geen bonussen uitkeren aan bestuur en directie (onder NOW 1.0 geldt dit alleen voor concerns die de subsidie voor een afzonderlijke vennootschap aanvragen);
 • de werkgever heeft een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren aan bij- en omscholing te doen;
 • bij grotere ontslagaanvragen wordt het totale subsidiebedrag verminderd met 5% (in NOW 1.0 zit een extra korting van 50% van de loonsom van de ontslagen werknemers)
 • NOW 2.0 bevat geen aparte regeling voor seizoenbedrijven of andere werkgevers met een hogere loonsom in de meetperiode ten opzichte van de referentieperiode.

Aanvraag

De NOW 2.0 staat open zowel voor ondernemers die al NOW 1.0 hebben genoten als voor nieuwe aanvragers. Ondernemers die al NOW 1.0 hebben genoten, moeten voor NOW 2.0 de periode waarover het omzetverlies wordt berekend wel laten aansluiten bij de keuze die ze voor NOW 1.0 hebben gemaakt.

De aanvraag kan worden gedaan tussen 6 juli 2020 en 31 augustus 2020. Net als bij NOW 1.0 geschiedt de aanvraag met een formulier via de website van het UWV.

Aanvragers ontvangen weer een voorschot van 80% van het verwachte subsidiebedrag. Dit voorschot wordt in (maximaal) 2 termijnen uitbetaald (het voorschot in NOW 1.0 werd in maximaal 3 termijnen uitbetaald).

Het verzoek tot afrekening van de subsidies kan vanaf 7 oktober 2020 bij het UWV worden ingediend. Dat mag voor NOW 1.0 en 2.0 afzonderlijk geschieden.

Bezint eer gij begint

NOW 1.0 en 2.0 zijn er voor bedoeld om ondernemers in staat te stellen om hun werknemers in dienst te houden in de periode waarin de coronacrisis economisch toeslaat. Maar uiteindelijk moeten deze ondernemers wel weer op eigen benen staan. Minister Koolmees geeft aan dat de ondersteuning na NOW 2.0 eindigt. Dat betekent dat ondernemers het na 30 september 2020 financieel weer helemaal zelf moeten rooien.

Het is daarom belangrijk dat ondernemers goed in kaart brengen:

 • hoe hun onderneming er financieel bij staat bij het einde van NOW 1.0 (30 juni 2020);
 • welke (financiële) vooruitzichten zij voor de komende maanden voorzien;
 • en in hoeverre deze maanden verantwoord kunnen worden overbrugd, onder andere met de bijdrage NOW 2.0;
 • welke financiële verplichtingen na september 2020 overblijven (afrekening van NOW 1.0 en 2.0, belastingen waarvoor uitstel van betaling is verkregen, maar ook andere verplichtingen zoals uitgestelde huurtermijnen);
 • welke alternatieven er zijn.

 

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.