Noodpakket 2.0, tijd kopen voor de transitie (update per 28 mei 2020)

Gepubliceerd op: 23 mei 2020

De belangrijkste boodschap bij het daags voor Hemelvaart door het Kabinet gepresenteerde Noodpakket 2.0 is, volgens ons, niet welke maatregelen onder welke voorwaarden en voor welke periode worden voortgezet.

Ondernemers: ga mee in de transitie

Natuurlijk krijgt dat in de pers en politiek wel de meeste aandacht. Maar Minister Wiebes van economische zaken benadrukte in zijn aandeel in de persconferentie dat bedrijven, nadat het Noodpakket 2.0 op 1 oktober 2020 (aanvankelijk is hiervoor als datum aangegeven: 1 september 2020) is afgelopen, zich moeten hebben aangepast aan de nieuwe economische werkelijkheid.

De Noodpakketten 1.0 en 2.0 hebben beide als doel om de economische schade zodanig te beperken, dat het mogelijk wordt om deze transitie te kunnen maken. En daarna moeten bedrijven weer op eigen benen kunnen staan (en lopen). De veerkracht van de economie moet Nederland er zo weer snel bovenop helpen.

Het aflopen van het Noodpakket 2.0 ligt een week of drie voor Prinsjesdag 2020. In het kader van de economische plannen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt, bekijkt het Kabinet welke eventuele vervolgmaatregelen, zinvol en mogelijk zijn.

Ontslagen

Veel aandacht was er tijdens het Kamerdebat voor het verlagen van de “ontslagboete” in de tweede tranche van de NOW-regeling. Maar niemand durft te ontkennen dat, uiteraard afhankelijk van hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen, een deel van de ondernemers na verloop van tijd wellicht niet anders kan dan een deel van de werknemers te ontslaan. Dat zou ook wel eens inherent kunnen zijn aan de transitie.

Die werknemers moeten dan ergens anders in de economie weer aan de slag zien te komen. Ook daarvoor heeft het Kabinet oog. Een nieuwe onderdeel in de tweede tranche van de NOW-regeling is dat werkgevers een inspanningsverplichting krijgen om hun werknemer te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.

Mede voor deze werknemers, maar ook voor flexwerkers en zelfstandigen, komt er het crisispakket NL. Dit pakket ondersteunt mensen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al hebben verloren en de transitie naar ander kansrijk werk moeten maken.

Koffiedik kijken

Natuurlijk weet niemand hoe de economische werkelijkheid er op 1 oktober (en daarna) precies uit zal zien. Maar helemaal koffiedik kijken hoeft dit natuurlijk ook weer niet te zijn. Op basis van een inzichtelijke financiële administratie kan de verdiencapaciteit en de kostenstructuur van een onderneming in kaart worden gebracht. De vervolgstap is om te bekijken hoe zich dit in verschillende scenario’s zal ontwikkelen.

VWG heeft de kennis en de tools om ondernemers te helpen bij hun analyse van de beste manier om via de wellicht noodzakelijke transitie aan de andere kant van de coronacrisis te komen.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.