Nog steeds minder omzet: NOW 3.0 en TVL 2.0

Gepubliceerd op: 3 november 2020

Heb je wederom je onderneming verplicht moeten sluiten of is er nog steeds sprake van omzetdaling vanwege de coronapandemie dan kun je een beroep doen op de NOW versie 3.0 en de TVL versie 2.0. Deze regelingen vergoeden een deel van de loonkosten en vaste lasten. Hieronder een kort overzicht van de uitgangspunten van deze twee regelingen.

NOW 3.0 samengevat

Via deze regeling kun je als ondernemer een deel van je loonkosten vergoed krijgen. Waarschijnlijk heb je in het begin van de coronapandemie al NOW 1.0 en/of NOW 2.0 aangevraagd. De NOW 3.0 bevat echter enkele wijzigingen.

 • Aanvragen kan vanaf 16 november 2020.
 • Omzetdaling moet nog steeds 20% of meer bedragen.
 • De periode voor het bepalen van de omzetdaling kan starten op 1 oktober, 1 november of 1 december. Heb je al NOW 2.0 aangevraagd, dan moet de periode aansluiten op de gekozen periode voor NOW 2.0. Heb je enkel NOW 1.0 aangevraagd dan ben je vrij om te kiezen welke startmaand je voor de NOW 3.0 neemt.
 • Juni 2020 is de referentiemaand voor het SV-loon. Het gemiddelde SV-loon over de driemaandsperiode van oktober, november en december wordt dus vergeleken met het SV-loon van juni.
 • Een lager SV-loon over oktober t/m december ten opzichte van het SV-loon van juni kan tot een lagere NOW-subsidie leiden. Echter een verschil van 10% of minder heeft geen invloed op de subsidie. Dit is nieuw maar is enkel van toepassing op een lager SV-loon ten opzichte van juni. Indien het SV-loon over oktober t/m december gemiddeld hoger is dan juni dan ontvang je over het hogere deel geen subsidie.
 • De subsidie bedraagt 80% (in plaats van 90% in NOW 1.0 en NOW 2.0).
 • Het voorschot bedraagt 80% (dit was ook al zo onder de NOW 1.0 en 2.0).
 • De opslag op de subsidie blijft 40% (dit is voor de werkgeverslasten en vakantietoeslag welke buiten het SV-loon vallen).

Per werknemer geldt dat de subsidie enkel tot een loon van € 9.691 wordt berekend. Heeft een werknemer een hoger loon dan wordt over dat meerdere geen subsidie verstrekt.

De inspanningsverplichting tot bij- en/of omscholing van je werknemers is ook bij de NOW 3.0 van toepassing. Het is verstandig om je werknemers in dat kader schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) te wijzen op reeds bestaande mogelijkheden die vanuit de overheid worden aangeboden. Het gaat namelijk om een inspanningsplicht geen resultaatsverplichting. Zie onder andere:

hoewerktnederland.nl

Ontwikkelen en cursusaanbieders

Er komt ook nog een NOW 4.0 en 5.0. Dat er nog twee rondes komen kan van belang zijn voor het kiezen van je periode voor de omzetdaling.

TVL 2.0 samengevat

 • Aanvragen kan vanaf medio november (is de verwachting).
 • Toegankelijk voor alle bedrijven (TVL 1.0 was enkel voor bepaalde sectoren/SBI codes toegankelijk).
 • De TVL-subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers.
 • Omzetdaling moet 30% of meer bedragen.
 • De omzetdaling wordt berekend door het 4e kwartaal 2019 te vergelijken met het 4e kwartaal van 2020.
 • Je moet minimaal € 3.000,- aan vaste lasten hebben over de periode van oktober t/m december 2020.
 • Het minimale subsidiebedrag is € 750,- en het maximale subsidiebedrag is € 90.000,- per bedrijf, per kwartaal.

Er komt ook nog een TVL 3.0 en 4.0 (alleen voor de aangewezen SBI-codes). Wil je een melding ontvangen zodra de TVL-subsidie aangevraagd kan worden, klik dan op deze link.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.