Nog in 2020 dividend uitkeren?

Gepubliceerd op: 26 oktober 2020

Nog in 2020 dividend uitkeren kan aantrekkelijk zijn. Het tarief waar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) tegen wordt belast bedraagt in 2020 nog 26,25%. In 2021 wordt dat 26,9%. Maar er zijn wel wat zaken waar je goed op moet letten!

Tariefvoordeel

De genoemde tarieven gelden wanneer het dividend wordt uitgekeerd aan houders van een aanmerkelijk belang. Dividend dat wordt uitgekeerd aan andere BV’s is vaak vrijgesteld op grond van de deelnemingsvrijstelling.

Het tariefvoordeel van 0,65%-punt is natuurlijk ook weer niet gigantisch. Over een dividend van € 100.000 betaal je in 2020 € 26.250 aan inkomstenbelasting. Dat wordt in 2021 € 26.900; “slechts” € 650 meer.

Dividendbelasting

We hebben het over het tarief voor de inkomstenbelasting in box 2. Niet over het tarief van de dividendbelasting. Dat tarief blijft ongewijzigd: 15%.

De dividendbelasting moet door de BV worden ingehouden op het dividend en aan de Belastingdienst worden afgedragen. De dividendbelasting wordt verrekend met de inkomstenbelasting.

Over € 100.000 dividend houdt de BV € 15.000 aan dividendbelasting in. Per saldo is dan in 2020 nog aan inkomstenbelasting verschuldigd: € 26.250 -/- € 15.000 = € 11.250.

Opletten!

Dividend mag alleen worden uitgekeerd wanneer is voldaan aan de vermogens- en de uitkeringstoets. De vermogenstoets houdt in dat er voldoende vrij uitkeerbare reserves moeten zijn. En aan de uitkeringstoets wordt voldaan indien de BV na de dividenduitkering kan blijven voldoen aan al haar betalingsverplichtingen.

Gezien de onduidelijkheid over de financiële gevolgen die de coronacrisis met zich meebrengt, behoeft de uitkeringstoets wellicht extra aandacht. Dat uiteraard wel sterk af van de concrete feiten en omstandigheden. Er zijn immers ook bedrijfstakken die in de crisis juist floreren.

Verbod om dividend uit te keren

Heeft de BV een beroep hebben gedaan op de door de overheid ingestelde steunmaatregelen (bijvoorbeeld de NOW-regelingen)? Dan mag de BV wellicht helemaal geen dividend uitkeren. Gebeurt dat toch, dan moet alle ontvangen steun worden terugbetaald.

Excessief lenen

Aanmerkelijk belanghouder hangt ook nog steeds het wetvoorstel inzake excessief lenen bij de eigen vennootschap boven het hoofd. We leggen dit wetvoorstel uit in een factsheet. Dit wetvoorstel is nog in behandeling bij de Tweede Kamer.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.