Nog een laatste kans voor vaststelling now-1

Gepubliceerd op: 30 november 2021

Werkgevers die subsidie in het kader van NOW-1 hebben aangevraagd, moesten het UWV uiterlijk op 31 oktober 2021 verzoeken om deze subsidie definitief vast te stellen. Voor werkgevers die hebben verzuimd komt er toch nog een (aller?)laatste kans.

Laatste herinnering

Werkgevers die bij UWV nog geen aanvraag voor vaststelling van de NOW-1-subsidie hebben gedaan, krijgen op korte termijn een formele laatste herinnering. En ze krijgen daarbij nog één mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen. De aanvraag moet dan uiterlijk op 9 januari 2022 zijn ingediend (als de accountants- of derdenverklaring ontbreekt, mag dit verzuim binnen 14 weken worden hersteld).

Als reden voor het opnieuw opschuiven van de deadline geeft Staatssecretaris Wiersma in zijn Kamerbrief van 1 november 2021 dat er omstandigheden denkbaar zijn waardoor werkgevers de deadline niet gehaald hebben.

Geen accountants- of derdenverklaring

Van de in totaal 139.538 werkgevers die NOW-1 hebben aangevraagd, hadden er op 31 oktober 2021 117.887 een verzoek gedaan tot definitieve vaststelling van de subsidie.

12.213 werkgevers hebben aangegeven nog geen volledige vaststelling te kunnen aanvragen omdat de vereiste accountants- of derdenverklaring ontbreekt. Deze werkgevers krijgen 14 weken om dit verzuim te herstellen. De deadline voor deze groep ligt derhalve op 6 februari 2022.

9.438 werkgevers hebben geen vaststellingsaanvraag gedaan. Deze groep krijgt van het UWV de herinnering. Een deel van deze groep heeft geen verzoek om vaststelling ingediend, wetende dat toch geen recht op de subsidie bestaat.

Betalingsregeling

De vaststelling van de definitieve NOW-1-subsidie kan leiden tot een te betalen bedrag. Het UWV is coulant in het afspreken van een betalingsregeling. Werkgevers die behoefte hebben aan een betalingsregeling kunnen het UWV daar telefonisch of digitaal om verzoeken. UWV geeft werkgevers dan tot maximaal 5 jaar de tijd om de terug te betalen subsidie te voldoen. Daarbij kan een betaalpauze van maximaal één jaar worden afgesproken. UWV berekent geen rente.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.