Nieuwe regeling fiets van de zaak

Gepubliceerd op: 12 december 2019

Vanaf 1 januari 2020 wordt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak van kracht. Het doel is dat meer mensen op de fiets naar hun werk reizen, wat goed is voor het milieu en fittere werknemers oplevert. Onlangs zijn in een besluit wat vragen beantwoord.

Alleen de terbeschikking gestelde fiets

We leggen alle regels rond de “fiets van de zaak” uit in onze factsheet. De nieuwe regeling betreft slechts één soort fiets van de zaak: de fiets die door de werkgever aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld. Dat houdt in dat de fiets eigendom blijft van de werkgever. De werknemer mag de fiets gebruiken.

Tot en met 2019 wordt deze soort weinig toegepast. Je moet namelijk bepalen wat het voordeel is dat de werknemer geniet omdat de fiets ook voor privéritjes wordt gebruikt. En over dat voordeel moet loonbelasting worden betaald. Dat wordt in de nieuwe regeling vereenvoudigd doordat de waarde van dit jaarlijkse voordeel wordt gesteld op 7% van de waarde van de fiets.

Uit het besluit blijkt dat je deze bijtelling ook moet doen wanneer de werknemer de fiets niet voor privéritten gebruikt. Anders dan bij de auto van de zaak geldt de bijtelling voor de fiets namelijk altijd.

Kilometervergoeding

Werknemers die nu met hun eigen auto of fiets naar hun werk gaan, mogen belastingvrij een kilometervergoeding ontvangen (maximaal € 0,19/km). Die vergoeding is niet meer belastingvrij wanneer de werkgever onder de nieuwe regeling een fiets van de zaak ter beschikking stelt. De werkgever zorgt dan immers met de fiets voor het vervoer van de werknemer.

Wanneer de werknemer bij slecht weer de fiets laat staan en toch met de auto naar het werk gaat, mogen die kilometers wel belastingvrij worden vergoed.

Als de werknemer met de fiets naar het station gaat en vervolgens met de trein naar het werk reist, magen de kosten voor het openbaar vervoer belastingvrij worden vergoed. Deze kosten moeten uiteraard wel worden aangetoond.

Wat is een fiets?

Dat was op zich uit de parlementaire toelichting bij de nieuwe regeling wel duidelijk. De fiets moet door spierkracht worden aangedreven, maar mag wel beschikken over een hulpmotor.

Wel een fiets zijn: de elektrische fiets en de speed pedelec.

Geen fiets zijn een brommer en scooter.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.