Nieuwe modelovereenkomst ZZP-ers in de bouw en infra

Gepubliceerd op: 8 november 2023

De Belastingdienst heeft een nieuwe goedgekeurde modelovereenkomst voor ZZP-ers in de bouw en infra gepubliceerd. Dat was nodig omdat de goedkeuring voor het oude model in 2022 was geëindigd. De goedkeuring op het nieuwe model geldt tot 1 oktober 2028. Wellicht wijzigt de regelgeving rond ZZP-ers al eerder (dit is voorzien in 2025), maar de Belastingdienst geeft aan dat dit geen gevolgen heeft voor de modelovereenkomst.

ZZP-er

Een ZZP-er is een zelfstandig zonder personeel. En die naam zegt het al: de ZZP-er wil werken als zelfstandige, dus niet in dienstbetrekking. De goedgekeurde modelovereenkomsten zijn ervoor bedoeld om opdrachtgevers (zoveel mogelijk) zekerheid te bieden dat niet achteraf tot een dienstbetrekking wordt geconcludeerd (de opdrachtgever zou dan alsnog loonbelasting en premies moeten afdragen). Heel belangrijk is daarbij wel dat opdrachtgever en ZZP-er ook feitelijk werken op de manier zoals in de (model)overeenkomst is opgeschreven.

De modelovereenkomst biedt de ZZP-er niet de zekerheid dat zijn of haar inkomsten als winst uit onderneming worden belast. Die beoordeling blijft voorbehouden aan de Belastingdienst bij de afwikkeling van de aangiften inkomstenbelasting van de ZZP-er.

Aanneming van werk

De modelovereenkomst is een overeenkomst van aanneming van werk. Dit wijkt af van de modelovereenkomsten in veel andere sectoren, waar sprake is van overeenkomsten van opdracht. De belangrijkste reden van deze afwijking is dat de Wet op de loonbelasting een fictieve dienstbetrekking kent bij aanneming van werk (artikel 3, lid 1, onderdeel a Wet op de loonbelasting 1964). Die fictieve dienstbetrekking is alleen niet aan de orde wanneer de ZZP-er persoonlijk een werk tot stand brengt in de uitoefening van een bedrijf. Ofwel: de werkzaamheden van de ZZP-er moeten daadwerkelijk worden belast als winst uit onderneming.

Op grond van de modelovereenkomst mag de opdrachtgever (de aannemer) aannemen dat de ZZP-er (onderaannemer) als ondernemer werkt, indien:

  • de ZZP-er staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • de ZZP-er beschikt over een BTW-nummer;
  • KvK-nummer en BTW-nummer in de overeenkomst worden vermeld;
  • de onderaannemer in elk geval voldoet aan de concrete in de overeenkomst opgenomen bepalingen, die wijzen op ondernemerschap (tenminste hetgeen expliciet in artikel 1.3 is opgenomen: dat de ZZP-er/onderaannemer volledig vrij is om voor derden te werken).

LET OP: de Belastingdienst maakt uitdrukkelijk het voorbehoud dat de ZZP-er niet gedurende langere tijd voor één aannemer werkzaam mag zijn. Wanneer de ZZP-er/onderaannemer namelijk voor het verwerven van opdrachten te afhankelijk is van één aannemer ontbreekt de voor het ondernemerschap vereiste economische zelfstandigheid.

Andere artikelen

Pin It on Pinterest

Share This