Nieuwe corona subsidie Q4-2021

Gepubliceerd op: 30 november 2021

Het leek er even op dat alle coronasubsidies vanuit de overheid na het derde kwartaal van dit jaar zouden eindigen. Toch komt er voor het vierde kwartaal van dit jaar een nieuwe subsidie.

VLN

De subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN) is in eerste instantie bedoeld voor ondernemingen die door de verplichte nachtsluiting (van 0:00 tot 06:00 uur) minimaal 50% omzetverlies lijden.

Maar deze subsidie kan ook worden aangevraagd door ondernemingen, die niet onder de verplichte nachtsluiting lijden maar wel aan de voorwaarden voldoen. Voor die laatste groep ondernemingen heeft het demissionaire Kabinet aangegeven om eerst te kijken naar andere oplossingen om het omzetverlies om te vangen, alvorens er een beroep wordt gedaan op de VLN. Desalniettemin is de VLN subsidie, zoals gezegd, voor alle ondernemingen beschikbaar mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

 Voorwaarden

Kort samengevat dient de onderneming aan de volgende voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor de VLN;

  • minimaal 50% omzetverlies in Q4 2021 t.o.v. Q4 2019 of Q1 2020;
  • er is TVL Q2 en TVL Q3 2021 aangevraagd en toegekend;
  • de onderneming stond voor 30 juni 2020 ingeschreven in de KvK;
  • de onderneming mag niet reeds meer dan €1,8 miljoen aan subsidies hebben ontvangen van de overheid (maximale staatsteunbedrag).

Let op: een van de voorwaarden is dat er zowel TVL Q2- als Q3-2021 is aangevraagd en toegekend. De TVL Q3-2021 kan nog tot 26 oktober 2021 worden aangevraagd.

Maximum bedrag VLN

Het maximale subsidiebedrag voor de VLN Q4 2021 bedraagt € 250.000,-. De hoogte is afhankelijk van het percentage aan omzetverlies. Hoe hoger het percentage hoe hoger de subsidie.

Ingangsdatum aanvraag

De verwachting is dat de subsidieregeling in de tweede helft van november geopend zal worden. De aanvraag moet net als de TVL via de RVO worden ingediend.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.