Nieuwe brieven MRB vrachtauto’s

Gepubliceerd op: 24 augustus 2022

De Belastingdienst meldt aan dat houders van vrachtauto’s sinds half juni 2022 inzake de motorrijtuigenbelasting (MRB) brieven ontvangen met een gewijzigde lay out.

Geen spam of fishing

De Belastingdienst doet dit omdat ondernemers uiteraard alert zijn op de nepbrieven waarmee fraudeurs er op uit zijn om argeloze ondernemers geld af te troggelen en daardoor wellicht ten onrechte de verschuldigde MRB niet betalen. Tot eind 2022 verzendt de Belastingdienst zowel brieven uit het nieuwe als uit het oude systeem.

De Belastingdienst geeft aan dat de afzender van de brieven is: Centrale administratieve processen, Afdeling Autoheffingen of Centrale administratieve processen, Cluster Inning. Onder het adres wordt het telefoonnummer van de Belastingdienst vermeld: 0800-0749. En heel belangrijk is dat het rekeningnummer van de Belastingdienst niet is gewijzigd: NL86INGB0002445588.

Acceptgiro

Bij de nieuwe brieven wordt geen acceptgiro gevoegd, maar betaalinformatie. Dat heeft er uiteraard mee te maken dat de acceptgiro per 1 juni 2023 wordt afgeschaft. Informatie over het betalen zonder acceptgiro vind je op de website van de Belastingdienst.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.