Nieuwe box 3 heffing

Gepubliceerd op: 28 augustus 2015

20150828_miljoenennota_box3_VWGNijhof

Het jaarlijkse uitlekken van de aan de miljoenennota gekoppelde belastingplannen is gestart. De Financieel Dagblad van 28 augustus 2015 meldt dat de regeringspartijen overeenstemming hebben bereikt over de nieuwe inrichting van de inkomstenbelasting op inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

Op dit moment wordt over het vermogen in box 3, na aftrek van het heffingvrij vermogen van ongeveer € 20.000 per belastingplichtige, een forfaitair rendement berekend van 4%. Daarover is 30% belasting verschuldigd.

Het belastingtarief van 30% blijft ongewijzigd, maar de vrijstelling en het forfaitaire rendement wijzigt. De vrijstelling wordt opgetrokken naar € 25.000 per belastingplichtige. Deze vrijstelling is ook van belang voor een aantal regelingen waarvoor een vermogenstoets geldt.

Het forfaitaire rendement wordt afhankelijk van de hoogte van het in box 3 te belasten vermogen. Daarvoor wordt gekeken naar het vermogen boven de vrijstelling:

Vermogen tot: Forfaitair rendement:
€ 100.000 2,90%
€ 1.000.000 4,70%
Daarboven 5,50%

De forfaitaire rendementen worden vervolgens jaarlijks aangepast en gebaseerd op de daadwerkelijke gemiddelde rendementen van de aan het belastingjaar voorafgaande 5 jaren. Bij de vermogens tot € 100.000 wordt gekeken naar de rendementen op spaartegoeden. Bij de vermogens boven € 100.000 ook naar de gemiddelde rendementen op een representatief mandje aandelen.

Uiteraard moeten de plannen, die pas op Prinsjesdag definitief door de Regering bekend gemaakt zullen worden, nog door de politieke molen.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.