Nieuwe bedragen loonheffingen

Gepubliceerd op: 7 december 2022

Salaris DGA naar € 51.000, reiskostenvergoeding € 0,21/km en diverse andere voor de loonheffingen relevante bedragen vinden we in de recent gepubliceerde bijlage bij de Nieuwsbrief loonheffingen.

Salaris DGA

In het kader van de gebruikelijk loonregeling moet het salaris dat de DGA van de BV geniet tenminste € 48.000 bedragen. Voor 2023 wordt dit opgehoogd naar € 51.000. DGA’s die minder dan € 51.000 aan salaris willen ontvangen, moeten aannemelijk maken dat dit in overeenstemming met de gebruikelijk loonregeling is. Een hoger salaris moet door de Belastingdienst worden onderbouwd.

Een andere wijziging in de gebruikelijk loonregeling is dat de doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft. Als het gebruikelijk loon hoger is dan € 48.000 (2023: € 51.000) moet het aan de DGA uitbetaalde salaris tenminste 75% van het gebruikelijk loon bedragen. Met ingang van 2023 wordt dat 100%. Let op: er gelden in het kader van de gebruikelijk loonregeling nog meer regels.

Normbedragen

Dat de maximale belastingvrije vergoeding voor reizen in het kader van het woon-werkverkeer en van zakelijke doeleinden wordt verhoogd van € 0,19/km naar € 0,21/km was al bekend. Ook was al bekend dat de belastingvrije vergoeding voor thuiswerken wordt verhoogd van € 2,00 per dag naar € 2,15 per dag.

De forfaitaire waarde van een maaltijd met een niet meer dan bijkomstig zakelijk karakter, die op de werkplek wordt genuttigd (“kantinemaaltijd”), wordt verhoogd van € 3,35 naar € 3,55 (per ontbijt/lunch/diner).

Volgens de Nieuwsbrief Loonheffingen zouden de bedragen van de fiscale vrijwilligersregeling ongewijzigd blijven. De Belastingdienst meldt echter dat dit fout in de Nieuwsbrief is vermeld. Per jaar mag een vrijwilliger in 2023 maximaal € 1.900 (was: € 1.800) en per maand € 190 (was: € 180) aan vergoedingen en verstrekkingen ontvangen. Van een vrijwilliger is sprake wanneer het ontvangen bedrag per uur (deze bedragen wijzigen voor 2023 niet) niet meer bedraagt dan € 5 (vrijwilligers jonger dan 21 jaar: € 2,75). De regels voor vrijwilligers in de bijstand worden waarschijnlijk binnenkort verruimd. Zie ons artikel Regels voor bijstandsgerechtigden verruimd.

De vrije ruimte voor de werkkostenregeling bedraagt in 2023 1,18% van de loonsom, met dien verstande dat de ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom maar liefst 3% bedraagt.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.