NIEUW: de MKB verzuimontzorgverzekering

Gepubliceerd op: 19 november 2019

Veel (kleine) werkgevers struikelen in de praktijk over de regels rond de loondoorbetalingsverplichting voor zieke werknemers. Het ministerie van SZW maakt daarom vanaf 1 januari 2020 (onder andere) de MKB verzuimontzorgverzekering mogelijk.

Schema

Werkgevers krijgen er daarmee vanaf 2020 een keuze bij. In een overzichtelijk schema schetst de overheid de voor- en nadelen van de 4 manieren waarop met ziekte van werknemers om kan worden gegaan:

  1. geen verzekering;
  2. verzekering voor loondoorbetaling, zonder ondersteuning;
  3. verzekering voor loondoorbetaling, met ondersteuning;
  4. MKB verzuimontzorgverzekering.

De MKB verzuimontzorgverzekering sluit de werkgever af bij een commerciële verzekeraar. Deze mogelijkheid is tot stand gekomen op basis van een in 2018 door de overheid met het verbond van verzekeraars en de werkgeversorganisaties gesloten kaderconvenant.

Overige wijzigingen

Naast de invoering van de MKB verzuimontzorgverzekering wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd om het voor werkgevers eenvoudiger te maken om te voldoen aan alle regels rond zieke werknemers.

Zo wordt duidelijker waar het UWV de werkgever op beoordeelt in het kader van de re-integratie van een zieke werknemer (de RIV-toets).

Daarnaast krijgt de werknemer een grotere rol in het kader van het zogeheten tweede spoor. De werknemer keert dan na de ziekte niet terug op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever. In het kader van het tweede spoor komt ook meer ruimte voor experimenten, die de kans op re-integratie bij een andere werkgever vergroten.

Tot slot wordt per 1 januari 2021 het medisch advies van de bedrijfsarts leidend. De verzekeringsarts van het UWV vormt dan niet langer een eigen medisch oordeel.

Andere artikelen

Fiscus moet beter helpen

De Belastingdienst moet mensen die geen aangifte(en) doen beter helpen. Maar de echte oplossing van het probleem lijkt ergens anders te liggen.