NIEUW: de BVm

Gepubliceerd op: 20 mei 2021

Recent is de internetconsultatie gesloten voor een wetsvoorstel waarmee de Besloten Vennootschap met een maatschappelijk doel (BVm) wordt ingevoerd. De NOB roept nu op om voor deze nieuwe rechtsvorm passende fiscale faciliteiten open te stellen.

BVm

Met de invoering van de BVm wordt beoogd om een betere erkenning en herkenning te realiseren van maatschappelijke ondernemingen, die toebehoren aan een BV. Met de BVm-status maakt de onderneming duidelijk dat het sorteren van maatschappelijke impact voor de onderneming belangrijker is dan winst voor de aandeelhouders. Een zeker winstrecht voor de aandeelhouders wordt (anders dan bij een stichting) niet uitgesloten.

Alleen BV’s kunnen de nieuwe m-status verwerven. Voor de m-status wordt gekozen door middel van de vaststelling of wijziging van de statuten van de BV. De notaris, die de statuten vaststelt, moet constateren dat het doel van de BV voldoet aan de regels voor de BVm. De BVm wordt als zodanig geregistreerd in het handelsregister.

Als maatschappelijk doelen worden gezien (herkenbaar uit het ANBI-regime):

 • welzijn;
 • cultuur;
 • onderwijs, wetenschap en onderzoek;
 • bescherming van natuur en milieu (waaronder bevordering van duurzaamheid);
 • gezondheidszorg;
 • jeugd- en ouderenzorg;
 • ontwikkelingssamenwerking;
 • dierenwelzijn;
 • religie, levensbeschouwing en spiritualiteit;
 • de bevordering van de democratische rechtsorde;
 • volkshuisvesting;
 • mensenrechten;
 • arbeidsmarktparticipatie;
 • een combinatie van bovengenoemde doelen.

Fiscaal

Het ter consultatie voorgelegde wetsvoorstel rept niet over de fiscale status van de BVm. De NOB is van mening dat de invulling hiervan bij voorkeur geschiedt in het kader van de integrale herziening van het fiscale stelsel. Fiscale aspecten die nu al de aandacht verdienen zijn:

 • de toepassing van het at arm’s length beginsel;
 • een ruimere giftenaftrek voor de BVm;
 • de vraag of een BVm onderdeel kan zijn van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting;
 • de toepassing van de gebruikelijk loon regeling.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.