Niet volledig betalen gezien onduidelijkheid Wet DBA

Gepubliceerd op: 7 juli 2017

Wet DBA handhaving

De handhaving van de Wet DBA is verder opgeschort tot 1 juli 2018. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft dit gemeld in een brief aan de Tweede Kamer. Tot die tijd worden alleen evident kwaadwillenden in het kader van de Wet DBA door de Belastingdienst aangepakt.

Betaling opschorten

De civiele kamer van de Rechtbank Rotterdam heeft bevestigd dat de onduidelijkheid rond de Wet DBA voor opdrachtgevers geen reden is om de facturen van ZZP-ers deels niet uit te betalen. De BV die de ZZP-er inhuurde hield 40% van het factuurbedrag achter. De BV beriep zich daarbij op de onduidelijkheid rond de Wet DBA. Het achtergehouden bedrag diende om het risico af te dekken dat de Belastingdienst de BV aansprakelijk stelt voor over het honorarium van de ZZP-er af te dragen belastingen en premies.

Volgens de rechtbank bestond het risico op fiscale naheffingen niet meer. Uit twee brieven van de Staatssecretaris van Financiën bleek expliciet dat de implementatie en de handhaving van de Wet DBA is opgeschort (eerst tot 1 januari 2018 en inmiddels tot 1 juli 2018). Nog afgezien van de vraag of de BV de betaling deels mag opschorten zo lang nog geen naheffing is opgelegd, volgt volgens de rechtbank uit voornoemde brieven dat die situatie zich niet zal voordoen.

Onderzoek Wet DBA

Met de opschorting van de handhaving van de Wet DBA wil de regering ZZP-ers en opdrachtgevers voldoende tijd geven om zich aan te passen. In mei heeft een ambtelijke werkgroep haar rapport gepresenteerd met daarin 10 varianten voor het beleid inzake arbeidsrelaties.

Het nieuwe Kabinet zal moeten kiezen met welke variant de impasse rond de invoering van de Wet DBA wordt doorbroken. Een aantal varianten houden in het bieden van zekerheid of van een expliciete keuze (opting in). Deze varianten lijken toch weer enigszins op het voor de Wet DBA geldende systeem van de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR).

Andere artikelen