Niet verzekerd bij mini-job

Gepubliceerd op: 28 april 2015

20150427_minijobs_VWGNijhof

In welk land iemand verzekerd is voor de volksverzekeringen wordt binnen de EU geregeld in een verordening. Hoofdregel is verzekeringsplicht in het woonland, maar als uitsluitend in een ander land wordt gewerkt, ligt de verzekeringsplicht in het werkland.

Duitsland kent het fenomeen mini-job. Voor werknemers die per maand minder dan € 450 verdienen, hoeven (nagenoeg) geen belasting en premies te worden afgedragen. Deze Geringfügige Beschäftigungen (de officiële naam voor de mini-jobs) geven echter beperkt toegang tot de Duitse sociale verzekeringen.

Iemand die in Nederland woont en in Duitsland in een (of meer) mini-job(s) werkt, is op grond van de Europese verordening verzekerd in Duitsland. Maar Duitsland sluit mini-jobs uit van (bijna) alle verzekeringen. Gevolg is dat aan beide kanten van de grens geen (of slechts een beperkt) beroep kan worden gedaan op uitkeringen uit de volksverzekeringen.

Het Hof van Justitie EU heeft onlangs bevestigd dat iemand die in Nederland woont en uitsluitend in een mini-job in Duitsland werkt, in Duitsland is verzekerd voor de volksverzekeringen. Volgens het Hof is het Nederland wel toegestaan om deze mensen toch toegang te verschaffen tot de Nederlandse volksverzekeringen (dat zou bijvoorbeeld mogelijk zijn op grond van de zogeheten hardheidsclasule).

Eén van de zaken waarin het Hof dit besliste betrof mevrouw Franzen, die in Nederland woonde en in Duitsland als kapster werkte. Ondanks dat haar arbeidsduur 20 uur per week bedroeg, waren de inkomsten zo gering dat ze onder de regeling voor mini-jobs vielen. Mevrouw Franzen viel daardoor onder de Duitse sociale verzekeringen en had geen recht op Nederlandse kinderbijslag. Het Duitse recht sluit mensen die werken in een mini-job echter uit van het Kindergeld.

Een andere zaak betrof meneer Giessen, die met zijn echtgenote in Nederland woonde. Omdat de echtgenote in Duitsland werkte in een mini-job werd een korting toegepast op de AOW-partnertoeslag van de heer Giessen. Zijn echtgenote was immers gedurende de periode waarin ze in Duitsland in het kader van de mini-job werkte niet in Nederland verzekerd.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.