Naheffing MRB bij rijden met buitenlands kenteken

buitenlands kenteken MRB VWGNijhof

Motorrijtuigenbelasting (MRB, ook wel “wegenbelasting” genoemd) is verschuldigd ter zake van het gebruik van de openbare weg in Nederland met een motor, een personenauto of een bestelauto.

Houder

MRB wordt geheven van de houder van het motorrijtuig. Als voor een motorrijtuig een Nederlands kenteken is afgegeven, wordt degene op wiens naam het kenteken staat geacht de houder te zijn van het voertuig.

Buitenlands kenteken

Voor een motorrijtuig op een buitenlands kenteken is in Nederland geen MRB verschuldigd. Behalve wanneer met een dergelijk voertuig van de Nederlandse openbare weg gebruik wordt gemaakt door iemand die in Nederland woont. De berijder van het voertuig wordt dan gezien als de houder van het voertuig.

Ter zake van het belastingplichtig feit van het gebruik maken van de openbare weg in Nederland kan dan MRB worden nageheven. De naheffingsaanslag omvat in beginsel de MRB berekend over de aan de naheffingsaanslag voorgaande 12 maanden. Uiteraard wordt de nageheven MRB verhoogd met een administratieve boete.

Banden oppompen

Daar kwam iemand achter, die de banden van de auto (op Belgisch kenteken) voor zijn vader ging oppompen. Hij werd daarbij staande gehouden en geconfronteerd met een naheffingsaanslag MRB van € 1.174, verhoogd met een boete van 10% (aanvankelijk bedroeg de boete 100%, maar de inspecteur had deze reeds verminderd in verband met de financiële omstandigheden van belanghebbende).

Rechtbank Den Haag bevestigt dat de naheffingsaanslag MRB terecht is opgelegd. Belanghebbende had onvoldoende bewezen dat hij de auto niet feitelijk ter beschikking had.

Uitzonderingen

De MRB kent diverse vrijstellingen. Zo mag een Nederlands ingezetene in Nederland, zonder dat MRB is verschuldigd, rijden in een motorrijtuig op een buitenlands kenteken indien het voertuig:

  • door een buiten Nederland gevestigde werkgever ter beschikking is gesteld aan een Nederlandse werknemer;
  • wordt gebruikt door een persoon die elders dan in Nederland hoofd is van een eenmansbedrijf, lid is van een maatschap of bestuurder, vennoot of aandeelhouder is van een onderneming.

Andere artikelen

Afbetaling coronaschulden

Met ingang van oktober 2022 moeten ondernemers hun coronaschulden aflossen aan de Belastingdienst. We zetten de regels die daarbij gelden voor je...

Restwaarde leasefiets

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeuring gegeven voor de bepaling van de restwaarde van een “leasefiets”.

De belastingplannen voor 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2022 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor...